ΚΟΑ: Δεν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πέραν όσων είχαν παραβιαστεί

"Δεν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πλέον από αυτά που είχαν ήδη παραβιαστεί από τις ιστοσελίδες έκδοσης εισιτηρίων των επηρεαζόμενων ομάδων", ανακοινώνει ο ΚΟΑ.

"Δεν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πλέον από αυτά που είχαν ήδη παραβιαστεί από τις ιστοσελίδες έκδοσης εισιτηρίων των επηρεαζόμενων ομάδων", αναφέρει ο ΚΟΑ με ανακοίνωσή του μετά την επιβεβαίωση των εκτεθειμένων προσωπικών δεδομένων από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σημειώνεται ότι το Economy Today προειδοποιούσε ότι μπορούν ακόμη να αντληθούν προσωπικά δεδομένα φιλάθλων από την ιστοσελίδα του ΚΟΑ και την διαδικτυακή σελίδα της κάρτας φιλάθλου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας που πραγματοποίησε ο Οργανισμός, συμφωνούν με τα ευρήματα της Επιτρόπου, ότι δηλαδή δεν διαπιστώθηκε παραβίαση του συστήματος έκδοσης Κάρτας Φιλάθλου και δεν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πλέον από αυτά που είχαν ήδη παραβιαστεί από τις ιστοσελίδες έκδοσης εισιτηρίων των επηρεαζόμενων ομάδων.

Ο ΚΟΑ προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες αύξησης του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος έκδοσης Κάρτας Φιλάθλου και σε αυτά τα πλαίσια θα προχωρήσει στην εφαρμογή επιπλέον μέτρων ασφαλείας, ώστε η πρόσβαση και δυνατότητα λήψης της Κάρτας Φιλάθλου από τον κάτοχο της να ενισχυθεί περαιτέρω με την χρήση μοναδικού κωδικού ασφαλείας, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Επιτρόπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ