Αυξήθηκαν κατά 8.773 άτομα οι άνεργοι

Αυξήθηκαν οι άνεργοι κατά 8.773 άτομα μέσα σε 12 μήνες σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αυξήθηκαν οι άνεργοι κατά 8.773 άτομα μέσα σε 12 μήνες σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 39.224 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,4% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,5%, γυναίκες 9,5%) σε σύγκριση με 30.451 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2021, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 466.525 άτομα ή 63,9% του πληθυσμού (άνδρες 70,4%, γυναίκες 57,9%) σε σύγκριση με 448.466 άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 427.300 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,5% (άνδρες 65,1%, γυναίκες 52,4%) σε σύγκριση με 418.015 άτομα (58,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Κυριαρχεί ο τομέας των υπηρεσιών 

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,2%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,9% και για τις γυναίκες 69,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 75,2% (άνδρες 81,1%, γυναίκες 69,6%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 62,2% σε σύγκριση με 61,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,5% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,6% και 2,9% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 77,1%, Βιομηχανία 20,0% και Γεωργία 2,9%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,4% της συνολικής απασχόλησης ή 48.505 άτομα (άνδρες 10,1%, γυναίκες 12,8%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν 10,7% (άνδρες 7,4%, γυναίκες 14,4%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,1% ή 376.440 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,1% (49.461 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,6% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,8% είχε προσωρινή εργασία.

Αυξήθηκαν οι μακροχρόνιοι άνεργοι

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 14,8%, γυναίκες 19,3%) σε σύγκριση με 17,8% (άνδρες 21,8%, γυναίκες 14,1%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 40,5% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 24,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 35,5% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν 57,6%, 15,3% και 27,1%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ