Κάνουν τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς για να μην πάνε έφεδροι

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανάμεσα σε άλλα εντόπισε κενά στις χορηγήσεις αναβολής εφεδρικής υπηρεσίας σε άτομα που υπηρετούν στον Στρατό και στις Δυνάμεις Ασφαλείας.

Κάνουν τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς για να γλυτώσουν την εφεδρεία αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην Έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΥ για τον έλεγχο του συστήματος επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς εντοπίζονται επτά περιπτώσεις ατόμων που περιλαμβάνονταν στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία της ΕΦ, με την αιτιολογία ότι είναι μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ωστόσο ουδέποτε υπήρξαν μέλη της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ούτε προσλήφθηκαν ποτέ ως έκτακτοι πυροσβέστες. 

Επίσης εντοπίστηκαν σε 21 άλλες περιπτώσεις ατόμων που περιλαμβάνονταν στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία, με την αιτιολογία ότι αυτά είναι μέλη της Αστυνομίας, αλλά ουδέποτε υπήρξαν μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι 42 άτομα, τα οποία παραιτήθηκαν από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξακολουθούσαν, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24(3)(γ) του Νόμου, να περιλαμβάνονται στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία της ΕΦ, παρόλο ότι παρήλθε αριθμός ετών από την ημερομηνία παραίτησής τους.

Επιπρόσθετα στην Έκθεση αναφέρεται ότι χορηγήθηκε σε σύνολο 35 ατόμων αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας στην ΕΦ, με την αιτιολογία ότι ανήκουν στα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης, τα οποία ωστόσο είχαν προσληφθεί με τον τίτλο του «Ειδικού Αστυφύλακα» επ΄ ωφελεία άλλων φορέων (πχ Κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών, Δήμων, Ιερών Μητροπόλεων, Πρεσβειών, Κεντρικής Τράπεζας) και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται σε καμία επετηρίδα μελών της Δύναμης, ούτε στις καταστάσεις μισθοδοσίας του προσωπικού της Αστυνομίας που τηρούνται στο λογιστήριο, καθότι αμείβονται από Κονδύλια των αντίστοιχων φορέων στους οποίους απασχολούνται.

Ανάμεσα στις αποκλίσεις που καταγράφονται στην Έκθεση υπάρχουν συνολικά εννέα περιπτώσεις εν αποστρατεία στελεχών της ΕΦ, που παραμένουν επί σειρά ετών στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία, ενώ θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί, από την ημερομηνία αποδοχής της αναφοράς παραίτησής στους, στη διατεθείσα δύναμη της εφεδρείας.  

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για την άμεση επιστρατευτική τακτοποίηση όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και να γίνεται έλεγχος της ορθότητας των μελών των Δυνάμεων Ασφαλείας και Στρατού βάσει των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ