ΥΠΟΙΚ: «Ανέφικτη» η εργοδότησης προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στο Δημόσιο

Με ανακοίνωσή του για το Σχέδιο εθελούσια εξόδου των υπαλλήλων της ΚΕΔΙΠΕΣ το Υπουργείο Οικονομικών, διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι είναι «νομικά ανέφικτη» η μετάθεση σε άλλες θέσεις στον δημόσιο τομέα

Με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ και των συντεχνιών ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2019 – 2022, «καθώς αυτές αποτελούν  σημαντική εξέλιξη για την ομαλή πορεία των εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη της εργασιακής ειρήνης».

Στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζεται ότι η μείωση του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της εθελούσιας εξόδου, κρίνεται ως «πολύ σημαντική» προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Αξιοσημείωτη, είναι και η «διευκρίνιση» που επιχειρείται στην ανακοίνωση, αναφορικά με την νομικά «ανέφικτη»  εργοδότηση μέρους του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω αναφορά αποτελεί έμμεση απάντηση σε «φήμες» που διακινούνται ανάμεσα στο προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ παροτρύνοντας τους εργαζομένους να μην κάνουν χρήση του Σχεδίου Εθελούσια Αποχώρησης, προκειμένου να μετατεθούν σε άλλες θέσεις του δημοσίου τομέα.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ και των συντεχνιών ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2019 – 2022, καθώς αυτές αποτελούν  σημαντική εξέλιξη για την ομαλή πορεία των εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη της εργασιακής ειρήνης.

Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για μείωση του αριθμού του προσωπικού της καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ και άμεσα συνυφασμένη με τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Η ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων δεν οδηγεί σε αλλαγή της δομής της ΚΕΔΙΠΕΣ ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων ούτε σε αύξηση των αναγκών της σε προσωπικό. Αντιθέτως με την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μειώνονται. 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι εκ της φύσεως της μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με τις εργασίες της να έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης ή οποία σήμερα και με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό της πλάνο είναι το έτος 2028.

Στη βάση των πιο πάνω και της ανάγκης μείωσης του αριθμού του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στα 260 περίπου άτομα, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει πλήρως τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για μείωση του προσωπικού καθώς και των εναλλακτικών πλάνων / σχεδίων που επεξεργάζεται, με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που δεν επιτύχουν οι ενέργειες της για μείωση του προσωπικού στα επιθυμητά επίπεδα.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν είναι νομικά εφικτή η εργοδότηση μέρους του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ είτε αυτό σήμερα εργοδοτείται στην ΚΕΔΙΠΕΣ είτε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί ενώπιον του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ πριν τη λήψη των αποφάσεων τους.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ