Ελεγκτική Υπηρεσία: 284,4 εκατομμύρια ευρώ ανεκτέλεστα εντάλματα

Η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο ενταλμάτων προστίμων αναφέρει ότι εκκρεμούν 284.443 εντάλματα από 91.450 οφειλέτες ύψους 284,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανεκτέλεστα εντάλματα αξίας 284,4 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίζει σε Έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο ενταλμάτων προστίμων εκκρεμούν 284.443 εντάλματα από 91.450 οφειλέτες ύψους 284,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων προστίμου έχει απασχολήσει την Ελεγκτική Υπηρεσία διαχρονικά, τόσο λόγω του ότι σημαντικά ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το ευρύτερο δημόσιο, όσο και το ότι η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απονομή δικαιοσύνης, αφού αυτά αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η μη ικανοποιητική εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών, προάγει μια κουλτούρα ατιμωρησίας, με αποτέλεσμα να δρα ως αντικίνητρο στην ανταπόκριση των πολιτών, τόσο στις εκκλήσεις για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, πριν την έκδοση εντάλματος, ώστε να αποφευχθεί το συνεπαγόμενο διοικητικό κόστος, όσο και στην εξόφληση του εντάλματος, όταν αυτό εκδοθεί.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΥ τα κυριότερα ευρήματα που εντοπίζονται κατά την έρευνα είναι ότι: 

- Αρκετές υποθέσεις καταχωρίζονται με ελλιπή στοιχεία του κατηγορούμενου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στον μετέπειτα εντοπισμό του.
- Μη αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων, από τα Δικαστήρια, για είσπραξη του επιδικασμένου ποσού πριν την έκδοση εντάλματος.
- Μη ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου, από τα Δικαστήρια, για διασφάλιση της ορθότητας όλων των ενταλμάτων που εκδίδονται.
- Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα εντάλματα έχουν παραδοθεί και παραληφθεί από την Αστυνομία για εκτέλεση.
- Ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια δεν λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον κατάλληλο χειρισμό ενταλμάτων που εκδόθηκαν εναντίον εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση και ατόμων που απεβίωσαν. Θεωρούμε ότι η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και των διαδικασιών έκδοσης και παρακολούθησης των ενταλμάτων, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα επιλύσει τα πλείστα από τα προβλήματα και αδυναμίες που εντοπίζονται στα Δικαστήρια.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ