Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην τιμή του ρεύματος κατέγραψε η Κύπρος

Οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσώπευαν το 39% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώθηκαν στα νοικοκυριά στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η Κύπρος είναι το κράτος μέλος της ΕΕ, με τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν τις τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών στην ΕΕ συνολικά, αυξήθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 (21,3 ευρώ ανά 100 kWh), ανερχόμενες σε 21,9 ευρώ ανά 100 kWh.

Οι μέσες τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ σημείωσαν αντίστροφη πορεία, με ελαφρά μείωση στα 6,4 € ανά 100 kWh το πρώτο εξάμηνο του 2021. Πιο πρόσφατα, οι τιμές χονδρικής για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο αυξάνονται σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι επίσημες ευρωπαϊκές στατιστικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα είναι διαθέσιμες τον Απρίλιο του 2022.

Οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσώπευαν το 39% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώθηκαν στα νοικοκυριά στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου, το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 36%.

.

«Αργυρό μετάλλιο» στη μείωση των τιμών για την Κύπρο - Σλοβενία και Πολωνία είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις 

Σύμφωνα με τη Eurostat, oι τιμές οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση (εκφρασμένη σε εθνικά νομίσματα) καταγράφηκε στη Σλοβενία (+15%), μπροστά από την Πολωνία (+8%) ) και τη Ρουμανία (+7%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (-10%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (-7%) και τη Λιθουανία (-6%). Οι φορολογικές μειώσεις οδήγησαν κυρίως τη μείωση στις Κάτω Χώρες, όπου η επιστροφή (το επίδομα) αυξήθηκε.

Εκφρασμένες σε ευρώ, οι μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν οι χαμηλότερες στην Ουγγαρία (10,0 ευρώ ανά 100 kWh), τη Βουλγαρία (10,2 ευρώ) και τη Μάλτα (12,8 ευρώ) και υψηλότερες στη Γερμανία (31,9 ευρώ), τη Δανία (29,0 ευρώ) ), το Βέλγιο (27,0 €) και την Ιρλανδία (25,6 €).

 

 

 

Οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ

Μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2020 και της ίδιας περιόδου αυτού του έτους, οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν σε 20 από τα 23 κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρουν τιμές φυσικού αερίου στον τομέα των νοικοκυριών. Η μεγαλύτερη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου οικιακής χρήσης (εκφρασμένη σε εθνικά νομίσματα), παρατηρήθηκε στη Λιθουανία (-23%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (-10%) και την Πολωνία (-9%).

Αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν στη Δανία (19%), τη Γερμανία (8%) και το Λουξεμβούργο (6%). Το κόστος της ενέργειας ήταν ο κύριος παράγοντας αύξησης των τιμών της Δανίας, ενώ οι φόροι προκάλεσαν αυτήν την αύξηση στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Εκφρασμένες σε ευρώ, οι μέσες τιμές του φυσικού αερίου για το νοικοκυριό το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν οι χαμηλότερες στη Λιθουανία (2,8 € ανά 100 kWh), τη Λετονία (3,0 €) και την Ουγγαρία (3,1 €) και υψηλότερες στην Ολλανδία (9,6 €), τη Δανία (€) 9,0) και Πορτογαλία (7,6 €).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ