Με 19 μήνες καθυστέρηση έρχονται τα δάνεια με κρατικές εγγυήσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε χθες τον νόμο για έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.

Μετά από 19 μήνες διαμαχών και συζητήσεων αναμένεται, επιτέλους, να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων στις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η 19μηνη καθυστέρηση ήταν απότοκο αρχικά των διαπληκτισμών μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των τροπολογιών που είχαν ενσωματωθεί στα σχέδια και τελικώς με την προσθήκη των τροποποιήσεων τις οποίες θεώρησαν απαραίτητες οι ευρωπαϊκές αρχές.

Mε 45 ψήφους υπέρ και όσους βουλευτές ήταν παρόντες κατά την χθεσινή ολομέλεια της Βουλής, ψηφίστηκε ο νόμος για έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.
 
Ο νόμος είχε ψηφιστεί από τη Βουλή στις 22 Απριλίου 2021, με σκοπό την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους μέχρι και 1 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα, που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η δυνατότητα αυτή παραχωρείται από την ΕΕ για ακόμα δύο μήνες και η Κύπρος αναμένεται να ζητήσει παράταση στη εφαρμογή της.
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε τη συμβατότητα του νόμου με τους κανόνες ανταγωνισμού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επέλθουν σε τροποποιήσεις, ώστε να προβλέπεται ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων χωρίς περιορισμούς ως προς την κατανομή τους. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε σχετική Γνώμη σύμφωνα με την οποία προτείνεται η μη συμμετοχή εκπροσώπων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης λόγω του κινδύνου σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.
 
Ειδικότερα, στον νέο νόμο περιλαμβάνονται πρόνοιες, που αφορούν την ανοικτή πρόσκληση για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ’ επέκταση την κατάργηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου, το οποίο εφαρμόζει κριτήρια κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα.
 
Την αντικατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την Επιτροπή Ενημέρωσης και τη διαγραφή της σχετικής διάταξης για συμμετοχή σε αυτή δύο λειτουργών της ΚΤΚ, ώστε η εν λόγω επιτροπή να συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τον Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπό του υπό το καθεστώς παρατηρητή.
 
Τον καθορισμό, ως αποκλειστικό σκοπό της Επιτροπής Ενημέρωσης, της εκ των υστέρων ενημέρωσης του Υπουργού Οικονομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου, καθώς και τη διασαφήνιση ότι η Επιτροπή Ενημέρωσης δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και χορήγησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις.
 
Την αντικατάσταση στον βασικό νόμο των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την ενημέρωση που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από την Επιτροπή Ενημέρωσης για σκοπούς ευθυγράμμισης αυτών με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή, ανά τριμηνία αντί ανά διμηνία, στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο για τα δάνεια που παραχωρούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ