«Μπλόκα» για ελέγχους και πληρωμή ΦΠΑ στα οδοφράγματα προτείνει η ΟΕΒ

Κρούει τον Κώδωνα για εμπόριο απ’ τα κατασχόμενα η ΟΕΒ - Επιστολή προς την Βουλή έστειλε η ΟΕΒ επισημαίνοντας τους ποικίλους κινδύνους που ελλοχεύουν από το εμπόριο με τα κατεχόμενα

του Χρίστου Πέτρου 

Αθέμιτος ανταγωνισμός, θέμα ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών αλλά και λανθασμένη εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής, είναι μερικές από τις επισημάνσεις της ΟΕΒ προς την Βουλή, αναφορικά με το εμπόριο με τα κατεχόμενα.

Η ομοσπονδία εργοδοτών και βιομηχάνων, έστειλε χθες επιστολή στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με σκοπό να γνωστοποιήσεις τις ανησυχίες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό κόσμος «από την εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε μια σειρά από λόγους που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων που εδράζονται και δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές. Οι ίδιοι λόγοι, όπως σημειώνεται θέτουν εν αμφιβόλω την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών στις ελεύθερες περιοχές αφού οι σχετικοί έλεγχοι που γίνονται είναι ανεπαρκείς έως και ανύπαρκτοι.

Παράλληλα η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, παραθέτει εισηγήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το όλο πρόβλημα.

Μεταξύ άλλων προτείνεται όπως στα σημεία διέλευσης να γίνονται καταβολές ΦΠΑ των προϊόντων που έρχονται για να μεταπωληθούν στις ελεύθερες περιοχές.

Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη να γίνονται εκεί και όπου χρειάζεται ενδελεχείς έλεγχοι για τα οικοδομικά υλικά.

Αυτούσια η επιστολή: 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ