Εκλογή του Invest Cyprus στο Anima Investment Network

Τα άλλα μέλη που εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπροσώπους αντίστοιχων οργανισμών της Γαλλίας, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και του Λιβάνου.

Εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο ANIMA Investment Network, o Invest Cyprus, δια της υποψηφιότητας του Αναπληρωτή Γενικού του Διευθυντή Μάριου Ταννούση, εξασφάλισε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του περιφερειακού αυτού οργανισμού για περίοδο δυο ετών.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus, η εκλογή έγινε κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ANIMA, που διεξήχθη υβριδικά από την Μαρσέιλ στις 25 Νοεμβρίου. Τα άλλα μέλη που εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπροσώπους αντίστοιχων οργανισμών της Γαλλίας, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και του Λιβάνου.
 
Αναφέρεται ότι ως ο εκπρόσωπος του Invest Cyprus στο Διοικητικό Συμβούλιο του ANIMA, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, Μάριος Ταννούσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της θετικής συμβολής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, καθώς και για την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από τα στελέχη των άλλων οργανισμών προώθησης επενδύσεων.
 
Σημειώνεται ότι από το 2008 ο Invest Cyprus είναι μέλος του ANIMA Investment Network, το οποίο αποτελεί το κατεξοχήν δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Αποτελείται από 62 μέλη από 17 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής. Το δίκτυο σχεδιάζει και εφαρμόζει πρωτοβουλίες για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επενδυτικών και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Προστίθεται ότι προς επίτευξη των στόχων του συνεργάζεται με περισσότερους από 400 εμπειρογνώμονες και εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και με πολυάριθμους επιχειρηματικούς συνδέσμους, οικοσυστήματα καινοτομίας, επενδυτές και ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 
Ο CEO του Invest Cyprus, Γιώργος Καμπανέλλας, εξήρε τη σημασία που αποδίδει ο οργανισμός στην εμβάθυνση των περιφερειακών συνεργασιών και την ανάδειξη της Κύπρου ως γέφυρας οικονομικών συνεργασιών μεταξύ της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής.

«Θεωρούμε ότι οι προοπτικές της Κύπρου ως κόμβου επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι ανεξάντλητες και για αυτό εντείνουμε τις δράσεις μας σε όλα τα επίπεδα προσδοκώντας σε μεγαλύτερα οφέλη για την χώρα», σημείωσε. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ