Στο 4,3% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2021 αυξήθηκε με ρυθμό 4,3%.Ποια συστατικά του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2021 αυξήθηκε κατά 0,57 μονάδες και έφτασε στις 105,36 μονάδες σε σύγκριση με 104,79 μονάδες τον Οκτώβριο 2021. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2021 αυξήθηκε με ρυθμό 4,3%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2020 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 35,7% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 30,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 7,5%. (Πίνακας 2).

Μεταβολές στην ενέργεια και την στέγαση

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (16,9%) και Μεταφορές (16,3%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,9%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές (8,1%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (-1,5%). (Πίνακας 1)

 

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (2,30) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,97).    (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,39) και Μεταφορές (0,32), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,22). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2020 είχαν τα  πετρελαιοειδή (2,14) και ο ηλεκτρισμός (1,14). (Πίνακας 4)

Τέλος, ο ηλεκτρισμός (0,30) και τα πετρελαιοειδή (0,27) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίδραση είχαν τα φρέσκα λαχανικά  (-0,23). (Πίνακας 5)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ