Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο και ξεπερνούν τα €7 δις οι προσφορές

Όλα δείχνουν ότι το επιτόκιο δεν πρόκειται να κατεβεί κάτω από το 1% για το 10ετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άνοιξε το προσφορών για το 10ετές κρατικό ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το οποίο στοχεύει την άντληση €1 δισεκατομμυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today το επιτόκιο θα κυμαίνεται γύρω στο 1,08% ενώ μέχρι στιγμής ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές.

H Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BBB-/θετική (Standard and Poor`s), Ba1/σταθερή (Moody`s), BBB-/σταθερή (Fitch) και BBBL/θετική (DBRS), ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC να ηγηθούν, μιας απλής έκδοσης, σε ευρώ, βάσει Κανονισμού «S», με Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων, σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN του εκδότη».

Η έξοδος γίνεται για την ενίσχυση του αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημοκρατίας τόσο αφορά τις λήξεις χρέους όσο και τις δημοσιονομικές ανάγκες, αφού τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να είναι ελλειμματικά και φέτος λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο που εκδίδει το Κυπριακό Δημόσιο για το 2022, ενώ στόχος η άντληση 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας και καλύτερου προγραμματισμού του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ