Την σημασία της ΑΤΑ τονίζουν ΣΕΚ και ΠΕΟ

Τη σημασία της ΑΤΑ, τονίζουν στο ΚΥΠΕ οι ΓΓ ΣΕΚ και ΠΕΟ και εκφράζουν την ανάγκη να αποδίδεται πλήρως

Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς Ιανουαρίου μέσω της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος θα έχουν οι εργαζόμενοι στην κρατική υπηρεσία, στους ημικρατικούς οργανισμούς και στον ιδιωτικό τομέα, όπου υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης, λόγω της αύξησης 2,54% που κατέγραψε το 2021 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και κατ΄ επέκταση ο πληθωρισμός.
 
Οι Γενικοί Γραμματείς ΣΕΚ και ΠΕΟ τονίζουν με δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ τη σημασία που έχει η ΑΤΑ για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που παρατηρείται μεγάλη αύξηση των τιμών και ακρίβεια και εκφράζουν την ανάγκη να αποδίδεται πλήρως η ΑΤΑ και όχι κατά 50%.
 
Βάσει της συμφωνίας κυβέρνησης και συντεχνιών, οι μισθοί των αξιωματούχων και των εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) του έτους που προηγείται νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφορά παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.
 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά το δεύτερο και τρίτο του 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας σε πραγματικούς όρους, διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, ήταν θετικός της τάξης του 13,3% και 5,6%, αντίστοιχα.
 
Έτσι λόγω της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της ΑΤΑ κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 το τιμαριθμικό επίδομα από 1η Ιανουαρίου του 2022 και για περίοδο 12 μηνών αυξάνεται κατά 1,27%, δηλαδή το 50% της αύξησης 2,54% του ΔΤΚ κατά το 2021, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την διακύμανση των φόρων κατανάλωσης.
 
Για παράδειγμα, εργαζόμενος με βασικό μισθό 1.500 ευρώ στον οποίο έχει γίνει η ενσωμάτωση ποσοστού τιμαριθμικού επιδόματος 27,99% (με βάση τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 56(Ι) του 2018) καθώς και των γενικών αυξήσεων μισθών ύψους 6,656% (ως η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1576), καθώς και η ενσωμάτωση ποσοστού τιμαριθμικού επιδόματος 220% και γενικών αυξήσεων μισθών ύψους 44,447% (Νόμος 50(Ι) του 2005) θα λάβει αύξηση 19,35 ευρώ.
 
Χωρίς την ενσωμάτωση η αύξηση του μισθού λόγω της αύξησης της ΑΤΑ θα ανέλθει στα 18,97 ευρώ.
 
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι η ΑΤΑ διατηρεί την αγοραστική δύναμη των μισθών και πρόσθεσε ότι οι πρόνοιες της συμφωνίας πλαίσιο που είχαμε συνομολογήσει με την Κυβέρνηση και διατήρησε ζωντανό το θεσμό της ΑΤΑ και απέτρεψε μειώσεις μισθών λόγω της πορείας της οικονομίας, είναι αυτές που έχουν καθορίσει την απόδοση της ΑΤΑ στους μισθούς Ιανουαρίου του 2022.
 
Ανέφερε ότι θα ξεκινήσει διάλογος με την Κυβέρνηση στη βάση της αποκατάστασης της ΑΤΑ σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία της όπως είναι καταγεγραμμένο στη συμφωνία πλαίσιο και πρόσθεσε πως «φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές τους ανάγκες οι εργαζόμενοι».
 
Σε σχέση με τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ΑΤΑ, κ. Μάτσας έφερε ως παράδειγμα «το γεγονός ότι σήμερα, στη βάση και των πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας που παρατηρείται, η ΑΤΑ επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ευλογία όπως έχει χαρακτηριστεί από όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας».
 
Ανέφερε ότι «χωρίς την ύπαρξη της ΑΤΑ θα μειωνόταν η αγοραστική δύναμη και η ανταπόκριση των μισθών στη βάση των δεδομένων της αγοράς, δηλαδή θα μειωνόταν η δυνατότητα των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές τους ανάγκες».
 
Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι το 2018 επανεκκίνησε ο θεσμός της ΑΤΑ και τέλος του 2021 έχει λήξει η μεταβατική συμφωνία κυβέρνησης – συντεχνιών για την ΑΤΑ και πρόσθεσε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2022 η ΑΤΑ θα αποδοθεί σε όσους εργαζόμενους τη λαμβάνουν με βάση την μεταβατική συμφωνία.
 
Ανέφερε ότι η ΑΤΑ δίδεται εκεί και όπου υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης
 
«Στόχος μας με τη λήξη της μεταβατικής συμφωνίας όπως προνοείται και στη συμφωνία είναι να ξεκινήσει διάλογος», ανέφερε και πρόσθεσε πως βασική προτεραιότητα της ΠΕΟ είναι «να επανέλθει η ΑΤΑ σε αυτό που είναι ο χαρακτήρας και ο στόχο της, δηλαδή να αναπληρώνει πλήρως την απώλεια που έχουν οι μισθοί από τη διάβρωση που δέχονται από την αύξηση των τιμών, από τον πληθωρισμό».
 
Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η αύξηση των τιμών και ο πληθωρισμός είναι ένα ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο αυτή την περίοδο, προσθέτοντας ότι «αυτό από τη μια επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η ΑΤΑ για τους εργαζόμενους αλλά και την ανάγκη να αποδίδεται πλήρως η ΑΤΑ».
 
«Για μας πάρα πολύ σημαντικό είναι η ΑΤΑ ως στοιχείο να αποδίδεται για όλους τους εργαζόμενους και είναι ένα από τα κριτήρια που θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στην διαμόρφωση και στην αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ