Αυξημένες κατά €25,6 εκ. οι εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας

Αυξημένες κατά €25,6 εκατομμύρια ήταν οι εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας για το φορολογικό έτος 2020, σε σύγκριση με το 2019, με τις συνολικές εισπράξεις να ξεπερνούν τα €642 εκ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, για το φορολογικό έτος 2020 οι εισπράξεις φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, χωρίς επιπλέον εισοδήματα από άλλες πηγές, ανήλθε στα  €573,9 εκ. μέχρι στιγμής, παρουσιάζοντας αύξηση €28,7 εκ. σε σύγκριση με το 2019 όταν οι εισπράξεις είχαν ανέλθει στα €545,2 εκ.
 
Όσον αφορά τις εισπράξεις από αυτοεργοδοτούμενους με ή χωρίς λογαριασμούς και τα άτομα που έχουν εισοδήματα πέραν των μισθωτών τους υπηρεσιών (π.χ. ενοίκια), τα οποία έχουν την υποχρέωση πληρωμής Προσωρινής Φορολογίας κατά τη διάρκεια του έτους, αυτές κατέγραψαν αύξηση €6 εκ. και ανήλθαν για το φορολογικό έτος 2020 στα συνολικά €36 εκ., εκ των οποίων τα €27,8 εκ. προέκυψαν από αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές ενώ τα υπόλοιπα από άτομα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες μισθωτών/συνταξιούχων.
 
Για το φορολογικό έτος 2019 το Τμήμα Φορολογίας είχε εισπράξει συνολικά €30 εκ. με Προσωρινή Φορολογία από αυτοεργοδοτούμενους και άτομα που έχουν εισοδήματα πέραν των μισθωτών τους υπηρεσιών.
 
Από τα €30 εκ., τα €23 εκ. προέκυψαν από αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές ενώ τα υπόλοιπα από άτομα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες μισθωτών/συνταξιούχων.
 
Σημειώνεται ότι η προσωρινή φορολογία είναι η υποχρέωση καταβολής του υπολογιζόμενου φόρου εντός του ιδίου έτους και καταβάλλεται σε δυο δόσεις.
 
Αυτοφορολογία

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, για το φορολογικό έτος 2020, εισπράχθηκαν επιπλέον €32,5 εκ. από αυτοφορολογία, η οποία καταβάλλεται σε καθορισμένες ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των φορολογούμενων, σε σύγκριση με €41,6 εκ. για το φορολογικό έτος 2019.
 
Από τα €32,5 εκ. που καταβλήθηκαν από αυτοφορολογία για το 2020, τα €18,6 εκ. προέρχονται από μισθωτούς και τα €19,9 εκ. από αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές.
 
Τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2019 ήταν €41,6 εκ. από αυτοφορολογία εκ των οποίων τα €21,3 εκ προέρχονται από μισθωτούς και τα €20,3 εκ από αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές.
 
Σημειώνεται πως υπάρχει πάντα και ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει, είτε πληρωτέος είτε επιστρεπτέος, κατά τον Υπολογισμό Φόρου που είναι μέρος της Δήλωσης Εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ