Στο 6,3% η ανεργία στην Κύπρο

Στο 6,3% του εργατικού δυναμικού η ανεργία το 4ο τρίμηνο του 2021

Στο 6,3% του εργατικού δυναμικού υποχώρησε η ανεργία το 4ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2021, τη οποία δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.600 άτομα σε σύγκριση με 36.677 άτομα το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Ο αριθμός των απασχολουμένων το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 443.937 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,5% (άνδρες 66,8%, γυναίκες 54,6%), σε σύγκριση με 419.424 άτομα (58,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Εξάλλου, το εργατικό δυναμικό το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 473.537 άτομα ή 64,5% του πληθυσμού (άνδρες 70,9%, γυναίκες 58,5%) σε σύγκριση με 456.101 άτομα (63,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,8% και για τις γυναίκες 71,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 75,0% (άνδρες 81,5%, γυναίκες 68,8%).
Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,7% σε σύγκριση με 61,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,1% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,3%, Βιομηχανία 19,2% και Γεωργία 2,5%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,2% της συνολικής απασχόλησης ή 49.848 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 14,1%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2020 ήταν 11,4% (άνδρες 9,2%, γυναίκες 13,9%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 394.476 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,3% (48.485 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,6% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,1% είχε προσωρινή εργασία.
 
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ήταν 17,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 16,8%, γυναίκες 18,1%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 28,4%, γυναίκες 10,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 47,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,2% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 36,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2020 ήταν 45,1%, 25,2% και 29,7%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ