Σχέδια χορηγιών για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις

Σχέδια χορηγιών για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό

Επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών, έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, με σκοπό την ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 9 Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2022, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, τα σχέδια χορηγιών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Για τον γεωργικό τομέα: «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».
 
Για τον βιομηχανικό τομέα: «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».
 
Για τον τομέα υπηρεσιών: «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

Το Υπουργείο αναφέρει ότι λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19 σε όλα τα πιο πάνω σχέδια, εντάχθηκε πρόνοια για επιχορήγηση της συμμετοχής σε διαδικτυακές και εικονικές εμπορικές εκθέσεις (online & virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου της Υπηρεσίας Εμπορίου - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier από τις 9/3/2022 μέχρι και τις 15/4/2022 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου / Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 22867234, 22867251, 22867331, 22867268

Το Υπουργείο σημειώνει ότι αιτήσεις που θα ληφθούν μετά την 15η Απριλίου 2022 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ