Όχι και από Ανώτατο στον παράτυπο διορισμό πρώην στελέχους ΔΗΣΥ

Απορρίφθηκε σήμερα η έφεση της ΕΔΥ και της πρώην Διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Σόφης Μιχαηλίδου από το Ανώτατο. Αυτούσια η απόρριψη της έφεσης της πρώην επικεφαλής επικοινωνίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε σήμερα την έφεση της ΕΔΥ και της Σόφης Μιχαηλίδου για την απόφαση ακύρωσης του διορισμού της στη θέση του Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών(ΓΤΠ) ενώ πλέον αναμένεται η συμμόρφωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε το τον διορισμό της Σόφης Μιχαηλίδου στη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών(ΓΤΠ), αποδεχόμενο την προσφυγή που καταχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου, Αλίκη Στυλιανού, κατά της νομιμότητας της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας(ΕΔΥ).

Η Κυπριακή Δημοκρατία και η ΕΔΥ είχε αποφασίσει να εφεσιβάλει την τότε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου καταχωρόντας τρεις εφέσεις τις οποίες απέρριψε σήμερα το Ανώτατο.
 
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι για το διορισμό της Σόφης Μιχαηλίδου έλαβε υπόψη την προφορική εξέταση παρακάμπτοντας τα υπόλοιπα ουσιαστικά κριτήρια όπως τα χρόνια εργασιακής πείρας και τα ακαδημαϊκά προσόντα άλλων υποψηφίων και δη της Αλίκης Στυλιανού.

Η σημερινή επιβεβαίωση από το Ανώτατο - "Με κάθε σεβασμό δεν ευσταθεί"

Όπως αναφέρει η σημερινή απόφαση "με δεδομένο ότι η εφεσίβλητη - Αλίκη Στυλιανού κατείχε το πλεονέκτημα και υπερείχε και στα υπόλοιπα αντικειμενικά κριτήρια, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο παρέπεμψε σε νομολογία σχετική με τις αρχές που διέπουν την παράκαμψη του πλεονεκτήματος".

Το Ανώτατο επικαλέστηκε παλαιότερες αποφάσεις όπου αναφέρουν ότι "η σταδιοδρομία των υποψηφίων και η αποτίμησή της δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα και να αφήνεται να επισκιασθεί με την πρόσδοση υπέρμετρης βαρύτητας στην προφορική εξέταση".

Σχετικά με την τοποθέτηση της ΕΔΥ ότι αιτιολογία που δόθηκε για παράκαμψη του πλεονεκτήματος που κατείχε η Αλίκη Στυλιανού ήταν πλήρης, ειδική και πειστική και βρίσκονταν σε πλήρη συνάρτηση με την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου το Ανώτατο τονίζει ότι "με κάθε σεβασμό δεν ευσταθεί".

Ως εκ τούτου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι οι εφέσεις απορρίπτονται και επιδικάζονται 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην κάθε έφεση υπέρ της εφεσίβλητης.

Διαβάστε την απόφαση εδώ 

Πρώην επικεφαλής επικοινωνίας του ΔΗΣΥ

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου του 2020  αναφέρεται ότι η Σόφη Μιχαηλίδου πριν διοριστεί στο ΓΤΠ υπηρετούσε ως διευθύντρια επικοινωνίας του ΔΗΣΥ ενώ στην σημερινή απόφαση επισυνάπτεται και το βιογραφικό της πρώην επικεφαλής του ΓΤΠ.

Επίσης σημειώνεται ότι ως μέλος του ΔΗΣΥ η κ. Μιχαηλίδου ξεκίνησε από τη Νεολαία του Κόμματος και ήταν πάντα πολιτικοποιημένη όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στις 20 Μαΐου 2017 στη «Σημερινή».

Η απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου τι αναφέρθηκε στην τότε απόφαση

Η απόρριψη της έφεσης της Σόφης Μιχαηλίδου από το Ανώτατο επιβεβαιώνει ουσιαστικά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Όπως καταγράφεται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Απριλίου του 2020 στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος αξιολόγησε την απόδοση της κας Στυλιανού ως «Καλή», ενώ την απόδοση της κας Μιχαηλίδου ως «Εξαίρετη», συστήνοντας την για διορισμό.
 
Η ΕΔΥ, από την πλευρά της, αξιολόγησε την κα. Στυλιανού ως «Πολύ Καλή» και την κα. Μιχαηλίδου ως «Εξαίρετη», ενώ αποφάσισε όπως υιοθετήσει τη σύσταση του Διευθυντή υπέρ της κας Μιχαηλίδου.
 
Η Επιτροπή επέλεξε, τελικά, ως καταλληλότερη για διορισμό στην επίδικη θέση την κα. Μιχαηλίδου, κρίνοντας την ότι υπερέχει γενικά των άλλων υποψηφίων.
 
Η κα. Στυλιανού προσέφυγε κατά της εν λόγω απόφασης, ζητώντας την ακύρωσή της, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι "η ίδια κατείχε το πλεονέκτημα με βάση το Master in Public Sector Management του CIIM, το οποίο της είχε πιστώσει ήδη η ΕΔΥ, που σύμφωνα με τη νομολογία ο κάτοχος αυτού, αποκτά προβάδισμα έναντι του υποψηφίου που δεν το κατέχει…».
 
Προέβαλε επίσης τη θέση ότι υπερέχει έναντι της κας Μιχαηλίδου και στα προσόντα, αφού κατέχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ήτοι Master in European Studies, το οποίο ήταν σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, ενώ η κα. Μιχαηλίδου δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη.
 
Προώθησε επίσης τη θέση ότι η συνολικά υπέρτερη πείρα της, που ανέρχεται σε 22 χρόνια και 8 μήνες, έναντι της κας Μιχαηλίδου, της οποίας η πείρα ανέρχεται σε 11 χρόνια και 4 μήνες, σε συσχετισμό με την απαίτηση του Σχεδίου Υπηρεσίας περί κατοχής δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε υπεύθυνη θέση, αποτελούσε ουσιαστικό στοιχείο που επαύξανε την καταλληλότητα της και η παραγνώριση αυτής από την ΕΔΥ, ήταν πεπλανημένη.
 
Η πλευρά της κα. Μιχαηλίδου προέβαλε τη θέση ότι «δεν έχουν σημασία μόνον οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων, αλλά σημασία έχει όπως αυτός που θα επιλεγεί, να γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της υπηρεσίας και με τις γνώσεις που έχει, να είναι σε θέση να διοικεί και είναι γι’ αυτό που αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική συνέντευξη».
 
Αφού άκουσε και τις δυο πλευρές, η Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Ε. Γαβριήλ εξέδωσε σήμερα την απόφασή της, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το  ζήτημα του πλεονεκτήματος, κατά πάγια αρχή της νομολογίας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο οποίο αποδίδεται ουσιώδης σημασία και ο κάτοχός του, αποκτά προβάδισμα έναντι όλων εκείνων των ανθυποψηφίων του που δεν το κατέχουν.
 
«Στη βάση των ενώπιον μου δεδομένων, κρίνεται ότι η αιτήτρια έχει δίκαιο στο ζήτημα», σημειώνει.
 
Προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ ημερομηνίας 24.1.2017, αναφέρει η Δικαστής, ότι «ο λόγος της παραγνώρισης του πλεονεκτήματος που κατέχει η κα. Στυλαινού, έγκειται στο γεγονός της καλύτερης απόδοσης της κας Μιχαηλίδου στην ενώπιον της προφορική συνέντευξη..»
 
«Ουσιαστικά», αναφέρει η Δικαστής, « η ΕΔΥ, γνωρίζοντας ότι πρέπει να δώσει ειδική αιτιολογία για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος της αιτήτριας, αυτοπεριορίστηκε στην επανάληψη της καλύτερης απόδοσης του ενδιαφερόμενου μέρος στην προφορική συνέντευξη, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι επρόκειτο περί διευθυντικής θέσης, στοιχεία που έχουν κατ’ επανάληψη νομολογηθεί, ότι δεν είναι ικανά προκειμένου να δικαιολογήσουν νομίμως παραγνώριση του πλεονεκτήματος».
 
Σύμφωνα με την απόφαση, «κρίνεται ότι η δοθείσα εκ της ΕΔΥ αιτιολογία για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος της αιτήτριας, δεν ήταν ούτε ειδική, αλλά ούτε και νόμιμη, αφού αντιστρατεύεται όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες αρχές, περιοριζόμενη και μόνον στην καλύτερη απόδοση του ενδιαφερόμενου μέρους κατά την ενώπιον της προφορική συνέντευξη, που έχει ήδη κριθεί νομολογιακά, ότι δεν συνιστά ικανό στοιχείο για νόμιμο παραμερισμό του προβαδίσματος της αιτήτριας, λόγω του πλεονεκτήματος».
 
Κατά συνέπεια, προστίθεται, «κρίνεται ότι η ΕΔΥ άσκησε πλημμελώς τη διακριτική της ευχέρεια αποφασίζοντας την επιλογή του ενδιαφερόμενου μέρους για πλήρωση της επίδικης θέσης».
 
«Παρόλη την επιτυχία του πρώτου λόγου ακύρωσης», όπως αναφέρεται, «κρίνεται επίσης σημαντική αναφορά στην πείρα που κατέχει η αιτήτρια, όπως αυτή σκιαγραφήθηκε από την ίδια την ΕΔΥ κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 8.12.2016, που αυτή ανέρχεται συνολικά σε 22 χρόνια και 8 μήνες, έναντι της συνολικής πείρας που κατέχει το ενδιαφερόμενο μέρος που ανέρχεται σε 11 χρόνια και 4 μήνες».

Αναμένεται η συμμόρφωση της ΕΔΥ

Πλέον μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και την απόρριψη των εφέσεων από το Ανώτατο αναμένεται η συμμόρφωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με τις δικαστικές αποφάσεις.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ