Ξεπέρασε το 50% η μείωση στην αξία παραγωγής σε εστίαση και καταλύματα

Πάνω από 50% η μείωση αξίας παραγωγής στην παροχή καταλύματος και εστίασης το 2020, μείωση 29% προσωπικού

Η αξία παραγωγής των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης μειώθηκε κατά 53,9% το 2020, σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη. Σε προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης σημείωσαν πτώση 71,1% στα €380,9 εκ., ενώ ο αριθμός ατόμων που απασχολούνταν στον τομέα μειώθηκε κατά 29%, στα 36.099 άτομα.

Αντίστοιχα, μείωση σημειώθηκε και στις μεταφορές και αποθήκευση και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. Η αξία παραγωγής στις μεταφορές και αποθήκευση το 2020 μειώθηκε κατά 9,5%, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές κατά 27% στα €653,4 εκ., ενώ το προσωπικό μειώθηκε κατά 18,4% σε 16.402 άτομα. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, η αξία παραγωγής μειώθηκε κατά 10,2%, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές κατά μειώθηκε κατά 13,3% στα €394,3 εκ. και το προσωπικό έπεσε στα 13.980 άτομα, σημειώνοντας πτώση 5,2%.

Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας σημείωσε άνοδο 0,8% σε αξία παραγωγής αλλά η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 4,8% στα €126,1 εκ. και το προσωπικό κατά 1,6%, φτάνοντας τα 2.847.

Αντίθετα, αύξηση παρατηρήθηκε στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπου η αξία παραγωγής ανέβηκε κατά 19,1%, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές κατά 18,8% στα €1.645,6 εκ., ενώ το προσωπικό που απασχολείτο στον τομέα αυξήθηκε κατά 3,9%, σε 14.090 άτομα.

Τέλος, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, σημειώθηκε αύξηση 4,4% σε αξία παραγωγής, 1,8% σε προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, ενώ αυξήθηκαν και τα άτομα που απασχολούνταν στον κλάδο κατά 4%, φτάνοντας τα 32.884.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ