Κομισιόν: Αιφνιδίασε θετικά η κυπριακή οικονομία

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,2% το 2022 και 2,1% το 2023 αναφέρει η Κομισιόν στις θερινές της προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Η κυπριακή οικονομία αιφνιδίασε θετικά το πρώτο τρίμηνο του 2022 αναφέρει η Κομισιόν στις θερινές προβλέψεις της που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εξαγωγών άλλων υπηρεσιών, ιδίως επιχειρηματικών υπηρεσιών και πληροφορικής.

Οι αφίξεις τουριστών και τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά τους πρώτους μήνες του 2022 και έφτασαν περίπου το 75% των προπανδημικών επιπέδων. Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές για τη θερινή περίοδο, με βάση στοιχεία για προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και έρευνες για κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων, παρά τη σημαντική απώλεια του ιστορικά σημαντικού τουρισμού από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την εκτίναξη του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της κατανάλωσης και των επενδύσεων των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,2% το 2022 και 2,1% το 2023. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αναμένεται να είναι η εγχώρια ζήτηση και, αν και σε μικρότερο βαθμό, οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών. Οι επενδύσεις, ιδίως στις κατασκευές, αναμένεται να υποφέρουν από τη σταδιακή αυστηροποίηση των οικονομικών συνθηκών, τις επίμονες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαιρετικά υψηλές τιμές των δομικών υλικών.

Το θετικό είναι ότι η εφαρμογή του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις, αναφέρει η Κομισιόν.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τον υψηλό πληθωρισμό και τη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης, παρόλο που το εισόδημα των νοικοκυριών υποστηρίζεται από μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και τη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2023. Η αβεβαιότητα και κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να υφίστανται, ιδίως καθώς ο τουρισμός και άλλοι τομείς υπηρεσιών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές είναι ευάλωτοι στις αρνητικές παγκόσμιες επιπτώσεις του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στην εξέλιξη της πανδημίας COVID-19.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν τον πληθωρισμό, σημειώνει η έκθεση. Ο ονομαστικός πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 7% φέτος και να επιβραδυνθεί στο 3,3% το 2023, σύμφωνα με την υπόθεση ότι οι πιέσεις τιμών από τις στενές αγορές εμπορευμάτων θα αμβλυνθούν το επόμενο έτος.

Η πρόβλεψη για το επόμενο έτος λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της μερικής αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ