Στα €378,8 εκατ. οι εισπράξεις από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο

Αυξήθηκαν κατά 2,1%.

Κατά 2,1% (σε ετήσια βάση) αυξήθηκαν οι τουριστικές εισπράξεις στην Κύπρο κατά το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίου της Alpha Bank. 

Συγκεκριμένα, αυτές ανήλθαν στα €378,8 εκατ. από €371,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2017 (Γράφημα). 

Επίσης αύξηση σημείωσαν τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις τουριστών κατά 7,5%, σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 520.138 άτομα από 483.716 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2017. Αντιθέτως, σε χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο τόσο οι εισπράξεις ανά ημέρα στα €76,66 από €79,06 τον Σεπτέμβριο του 2017, όσο και οι εισπράξεις ανά άτομο στα €728,23 από €766,89 τον Σεπτέμβριο του 2017. 

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο, το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 72,1%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο δεκάμηνο, με αποτέλεσμα να ανέλθει στα €852,8 εκατ. (4,1% του ΑΕΠ) από €495,4 εκατ. (2,5% του ΑΕΠ) στο πρώτο δεκάμηνο του 2017. Η διεύρυνση του πλεονάσματος προήλθε από την εντονότερη αύξηση των εσόδων συγκριτικά με τις δαπάνες. 

Αναλυτικότερα, τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν υψηλότερα κατά 8,5%, σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της αυξήσεως των εσόδων από τον ΦΠΑ και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, οι δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 2,8%, σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως των υψηλότερων δαπανών μισθοδοσίας και κοινωνικής πρόνοιας.