Παράνομες δυο ιστοσελίδες trading στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “ΕΚΚ”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, oι διαδικτυακοί τόποι capitalswissfx.com και expertfxtrade.com, δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017.

Στους πιο πάνω αναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους, χρησιμοποιείται ο αριθμός άδειας και περιεχόμενο από τον διαδικτυακό τόπο της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών BDSwiss Holding Plc (Αρ. άδειας 199/13) παράνομα και χωρίς την εξουσιοδότηση της.

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.