ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ: Συμφωνία για ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ σε συνεδρία του, ενέκρινε την κατ’ αρχή συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015-2018 η οποία επιτεύχθηκε στη συνεδρία της ΜΕΕ στις 19/12/2018.  

Επίσης εξέτασε τρέχοντα θέματα που αφορούν το ΩΚΠ.

Η κατ’ αρχή συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ΩΚΠ 2015-2018 προνοεί:

1. Σταδιακή μείωση των αποκοπών και επαναφορά μισθών. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και ενημερώθηκε το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό συμφωνήθηκε στις 31/5/2018 και άρχισε από 1/7/2018 η σταδιακή μείωση των αποκοπών οι οποίες επιβλήθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης με νόμο. Η πλήρης αποκατάσταση των μισθών αρχίζει από 1/1/2019 για όσους έχουν μισθό 1000 ευρώ και κάτω και ακολουθούν οι αμέσως πιο ψηλοί μισθοί έτσι ώστε την 1/1/2023 να μην υπάρχει σε κανένα μισθό στο δημόσιο αποκοπή η οποία επιβλήθηκε με το νόμο την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

2. Να ενταχθούν οι εποχικοί αορίστου χρόνου στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό στο Ταμείο Προνοίας από 1/1/2019,

3. Να διεξαχθεί διαβούλευση για τον αριθμό θέσεων εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού οι οποίες δικαιολογούνται να μετατραπούν από εντεκάμηνη σε δωδεκάμηνη απασχόληση με κατάληξη μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο,

4. Από τον Απρίλιο του 2020 θα παραχωρείται στους αορίστου χρόνου εποχικούς αναλογία προσαύξησης κάθε Απρίλιο όπως το τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό,

5. Το εποχικό προσωπικό που απασχολείται στο Σταυρό της Ψώκας να επωφελείται το ίδιο επίδομα με το τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό από 1/1/2018.

Τα αιτήματα είχαν τρεις ορίζοντες:

1ον τις μισθολογικές αυξήσεις ή τις μειώσεις των αποκοπών,

2ον την εφαρμογή ίσης μεταχείρισης μεταξύ επο χικού και τακτικού προσωπικού και

3ον την επαναφορά των επιδομάτων στα ποσοστά προ της οικονομικής κρίσης.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου επεσήμανε ότι οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν στη ετοιμασία των αιτημάτων έχουν ικανοποιηθεί μετά από σκληρή διαπραγμάτευση. Η αποκατάσταση των μισθών έχει επιτευχθεί, τα θέματα ίσης μεταχείρισης των εποχικών έχουν επιτευχθεί καθώς και η θέση μας για να γίνει η 11μηνη απασχόληση 12μηνη, δηλαδή να μετατραπούν εποχικές θέσεις εργασίας σε μόνιμες. Τα επιδόματα και οι υπερωρίες βελτιώθηκαν αναδρομικά από 1/3/2017 με συμφωνία στην συνεδρία της ΜΕΕ στις 11/7/2017. Εκκρεμεί η πλήρης επαναφορά των επιδομάτων και υπερωριών για την οποία έχει διεξαχθεί συζήτηση. Στόχος της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ είναι η πλήρης επαναφορά των επιδομάτων και υπερωριών  το συντομότερο δυνατόν.

Θα προγραμματισθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες παγκύπρια σύσκεψη των αντιπροσώπων του ΩΚΠ για έγκριση της συμφωνίας και να εξεταστούν επίσης τα αιτήματα για την ανανέωση συλλογικής σύμβασης για τα επόμενα δύο έτη.

Συλλογική σύμβαση Σχολικών Εφορειών 2015-2018

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογικής σύμβασης του ΩΚΠ θα αρχίσει εντατική διαπραγμάτευση για την συλλογική σύμβαση του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών. Στις  Σχολικές Εφορείες έχει εφαρμοστεί η σταδιακή επαναφορά των μισθών όπως το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό και εκκρεμούν τα άλλα παρεμφερή αιτήματα που έχουν υποβληθεί. 

16ον Παγκύπριο συνέδριο ΟΕΚΔΥ

Στην  συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΚΔΥ αποφασίσθηκε όπως το 16ον Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ  διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2019 στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας 

Το Γενικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων θεμάτων ασχολήθηκε με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας η οποία επηρεάζει την λειτουργία των υφιστάμενων σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων. Έχουν τεθεί κατευθυντήριες γραμμές για τις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι την ολοκληρωτική εφαρμογή του ΓεΣΥ. Όπως είναι γνωστό από 1/3/2019 θα αρχίσουν οι εισφορές 1,7% στο ΓεΣΥ χωρίς όμως να παρέχει υπηρεσίες. Από 1/6/2019 και μέχρι 1/6/2020 θα υπάρχει μόνο πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό το κενό που δημιουργείται θα συζητηθεί με το κράτος πως θα καλυφθεί και στόχος είναι η όσο το λιγότερο δυνατό επιβάρυνση. 

Συζητήθηκαν επίσης άλλα επαγγελματικά θέματα, του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, του Προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων και των άλλων κλάδων που εκπροσωπεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ