ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Ικανοποίηση για την συμφωνία ΚΕΔΙΠΕΣ-Χρημ. Επιτρόπου

Σε γραπτή του ανακοίνωση εκφράζει «ιδιαίτερη ικανοποίηση».

Χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου - ΚΕΔΙΠΕΣ/ΑΛΤΑΜΙΡΑ σε σχέση με την αναστολή/ακύρωση εκποιήσεων Πρώτης Κατοικίας, που αφορούν τους εν λόγω οργανισμούς, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ). 

Σε γραπτή του ανακοίνωση εκφράζει «ιδιαίτερη ικανοποίηση» για την εν λόγω πρωτοβουλία, καθώς όπως λέει οι πρωτοβουλίες του και σε άλλες περιπτώσεις δίδουν τα σωστά μηνύματα σε όλους, αφού με την μεσολάβηση του συμβιβάζονται οι διαφορές Τραπεζών/Δανειοληπτών.

«Η στήριξη προς τους δανειολήπτες είναι πράγματι σημαντική. Πέραν τούτου όμως η όλη κατάληξη ωφελεί και τις Τράπεζες γιατί μειώνουν με τον ορθολογικό τρόπο τα Μ.Ε.Δ. Καλούμε τους δανειολήπτες που είναι δικαιούχοι ή δυνητικά δικαιούχοι και για τους οποίους η εκποίηση της Πρώτης Κατοικίας έχει τροχιοδρομηθεί, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να αποταθούν ΑΜΕΣΑ στην ΚΕΔΙΠΕΣ/ΑΛΤΑΜΙΡΑ για την διευθέτηση διακανονισμού στην βάση του οποίου θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση εξεύρεσης βιώσιμης διευθέτησης των δανείων τους και προστασία της κύριας κατοικίας τους», σημειώνει.

Επίσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ/ΑΛΤΑΜΙΡΑ με γραπτή διαβεβαίωση προς τον κ. Ιωάννου, στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία εξόφλησης,  ή αναδιάρθρωσης, ή μεταβίβασης ακινήτου, ή άλλης διευθέτησης, ο δανειολήπτης δεν θα υποστεί τους τόκους για την περίοδο αυτής της καθυστέρησης.

«Αναμένουμε ότι τα υπόλοιπα Πιστωτικά Ιδρύματα θα προβούν σε ανάλογες εξαγγελίες. Τούτο θα αποφορτίσει τα Δικαστήρια από τις πρόσθετες διαδικασίες  (Αιτήσεις αναστολής εκποίησης – Εφέσεις) που βαρύνουν το ήδη υπερφορτωμένο πρόγραμμα τους», καταλήγει.