Μειώνονται τα κυπριακά ομόλογα στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος

Η αξία των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος υποχώρησε στα €6,7 δις

Κάτω από τα €7 δισεκατομμύρια υποχώρησε η αξία των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί το Ευρωσύστημα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην προσπάθεια τιθάσευσης του πληθωρισμού συνεχίζει την απομόχλευση του ισολογισμού της.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ, η αξία των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος μέσω των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων δημοσίου τομέα (PSPP) και του έκτακτου προγράμματος αγορών πανδημίας (PEPP) υποχώρησε στα €6,7 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η αξία των κυπριακών ομολόγων στον χαρτοφυλάκιο του PSPP μειώθηκε στα €4,29 δισ. στο τέλος Αυγούστου, χωρίς να γίνουν αγορές, ενώ τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις κυπριακών ομολόγων αξίας €285 εκατ.

Σημειώνεται τα στοιχεία της ΕΚΤ για τον Αύγουστο καταγράφουν μόνο πωλήσεις ομολόγων, αφού στο τέλος Ιουλίου τερματίστηκαν οι επανεπενδύσεις ποσών από λήξεις ομολόγων.  Στο τέλος Αυγούστου στο συνολικό υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου παρουσίασε μείωση €16,6 δισ. και βρισκόταν στα €2,65 δισ.

Παράλληλα, η αξία των κυπριακών ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο του PEPP υποχώρησε στα €2,39 δισ. στο τέλος Ιουλίου, ενώ την διμηνία Ιουνίου – Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις €156 εκατ. Το γενικότερο σύνολο του χαρτοφυλακίου PEPP, στο τέλος Ιουλίου παρουσίασε μείωση €327 εκατ. και ανερχόταν στο €1,66 τρισ.

Οι καθαρές αγορές ομολόγων μέσω του PEPP έχουν τερματιστεί από τον Μάρτιο του 2022, ενώ τα ποσά των ομολόγων που λήγουν για περίοδο μέχρι το τέλος του 2024 θα επανεπενδύονται πλήρως, με το ΔΣ της ΕΚΤ στην τελευταία του συνεδρία να επιβεβαιώνει πως «η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής».

Από τον Ιούλιο του 2022, η ΕΚΤ εισήλθε στον κύκλο της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής με την μείωση των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων να αποσκοπεί στο να περιορίσει την ρευστότητα στην αγορά, σε μια προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, ο οποίος το 2022 και εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία είχε φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Διαβάστε επίσης: Ικανοποίηση κυπριακής κυβέρνησης για την έκθεση ΕΚ για την Τουρκία

ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ