Εγκρίθηκαν σχεδόν 3000 Προγράμματα Κατάρτισης το 2023 - Τι είπε ο Υπ. Εργασίας

Απαραίτητη η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από δραστηριότητες διά βίου μάθησης

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της προώθησης της διαρκούς επαγγελματικής μάθησης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο η επαγγελματική εξειδίκευση όσο και η πιστοποίηση της. 

Μιλούσε σήμερα στην ετήσια συνάντηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία φέτος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων».

Στον χαιρετισμό του στη συνάντηση, ο Υπουργός σημείωσε τον καταλυτικό ρόλο, τον οποίο καλείται να διαδραματίσει το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στην κυπριακή αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος της οικονομίας μας.

Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, η Κύπρος βασίζει την ανάπτυξη της οικονομίας της και την κοινωνική συνοχή στην ποιότητα και την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων μέσα από δραστηριότητες διά βίου μάθησης με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας, είναι απαραίτητη.

Συνεχίζοντας, ο κ. Παναγιώτου ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 με τίτλο «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση» που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται στην προώθηση του πράσινου, ψηφιακού, ποιοτικού και ασφαλούς επαγγελματισμού και βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, την παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης και την προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της προώθησης της διαρκούς επαγγελματικής μάθησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί τόσο η επαγγελματική εξειδίκευση όσο και η πιστοποίηση της.  Επιπλέον, είπε,  βασική η προώθηση ενός ανθρωποκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο να βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική επένδυση στην επαγγελματική στελέχωση, καθώς και στη σταθερότητα της στελέχωσης των θέσεων εργασίας. 

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, Δημήτρης Κιττένης, αναφέρθηκε στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία που αποδίδει η ΑνΑΔ στη συνεργασία της με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) τα οποία έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν αφού με τη λειτουργία τους συνεισφέρουν στην προώθηση θεμάτων, όπως η διάγνωση αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρουν μέσω των διάφορων σχεδίων της ΑνΑΔ, καθώς επίσης και η αποτελεσματική εφαρμογή τους που συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια της ΑνΑΔ για επίτευξη των στόχων της σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, επίσης, ο κ. Κιττένης, για το 2023, έχουν εγκριθεί συνολικά 166 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας  και 2.533 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη, ενώ η επόμενη υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τα ΚΕΚ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2023, θα γίνει με βάση τα νέα Σχέδια και θα αφορά τα προγράμματα τα οποία θα εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις για το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για το Eυρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, για τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032», για δύο μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων από τη συμμετοχή στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης και για τη λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Υπ. Εργασίας: Λιγότερες ώρες θα δουλεύουν οι πολύτεκνοι γονείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ