Έλλειμα €26 δισ. παρουσίασε η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της Κύπρου

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα €687 δισ., ενώ το παθητικό στα €713 δισ.

Έλλειμμα €26,62 δισεκατομμύρια παρουσίασε το 2022 η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της Κύπρου το 2022.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας για τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ανά θεσμικό τομέα, το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 686.927,8 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 52,9% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 19,3% αφορά μετρητά και καταθέσεις και το 17% αφορά δάνεια.

Αντίθετα, το παθητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 713.650,0 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 51,6% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 21,8% αφορά δάνεια και το 14,6% αφορά μετρητά και καταθέσεις.

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 55.955,6 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 58,5% αφορά μετρητά, 0,9% αφορά δάνεια, 1,7% αφορά χρεόγραφα, και 20,6% μετοχές. Το ύψος των δανείων του τομέα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 19.831,7 εκ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 71,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66.336,6 εκ. ευρώ με αναλογία 18,5% σε μετρητά και καταθέσεις, 4,2% σε δάνεια, 0,4% σε χρεόγραφα, 46,5% σε μετοχές και 29,6% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ύψος των δανείων του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στα 39.506,9 εκ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 142,2% του ΑΕΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Απλήρωτα 2 στα 3 εξώδικα από κάμερες - Έρχονται νέα σημεία φωτοεπισήμανσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ