Μαριάννα Χατζηαντωνίου: Η ψυχική υγεία των νέων εργαζομένων είναι υψίστης σημασίας

Το καλό ήθος είναι σημαντική και σταθερή αξία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους, εξηγεί η Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Ομίλου PERHA.

Συνέντευξη στη Χάρις Βωβού

Η αγορά εργασίας αλλάζει, όπως και η κοινωνία. Νέες ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο, που πλέον ήρθε η στιγμή να εκφραστούν δημιουργικά και να αξιοποιηθούν παραγωγικά. Η ανάγκη για διατήρηση της ψυχικής υγείας και του σεβασμού στον χώρο εργασίας, ενός ευέλικτου ωραρίου, της συμμετοχικότητας στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τις επαγγελματικές αποφάσεις της ομάδας είναι ύψιστης σημασίας για τη νέα γενιά. Πλέον οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να αξιοποιούν τις γνώσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν για να προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στον εργοδότη τους.

Περισσότερο συνεργάτες παρά υπάλληλοι είναι η τάση των νέων στον χώρο εργασίας τους. Αυτή την ελευθερία προσθέτει στο κάδρο της αγοράς εργασίας και η τηλεργασία. Ανοιχτά μυαλά, νέες ευκαιρίες εξέλιξης και ευελιξία στην επαγγελματική ανέλιξη, μπορεί να περιλαμβάνει η εργασία εξ αποστάσεως διεθνώς. Ωστόσο, κατά πόσο τα παραπάνω είναι αποδεκτά από τους εργοδότες και πόσο συμμορφώνονται στις νέες επιταγές της εργασίας; Απαντήσεις στα ερωτήματα μάς δίνει η ιδρύτρια και διευθύντρια του Ομίλου PERHA, Μαριάννα Χατζηαντωνίου.

Σεβασμός στην εργασία

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Economy Today η κ. Χατζηαντωνίου, μίλησε για τις ευκαιρίες εργοδότησης, το περιεχόμενο των σημερινών βιογραφικών, τι ζητάνε πλέον οι εργοδότες αλλά και τι παραμένει διαχρονικά σταθερό στις απαιτήσεις τους προς τους εν δυνάμει εργαζομένους τους. Σύμφωνα με την κ. Χατζηαντωνίου, οι εργοδότες ζητούν να είναι στο ανθρώπινο δυναμικό τους «ταλέντα» με το κατάλληλο μείγμα ικανοτήτων, ενώ το καλό ήθος είναι σημαντική και σταθερή αξία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. Επίσης, αναφέρεται στα επαγγέλματα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τους νέους, αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η αγορά εργασίας με τις νέες ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων.

Πώς έχει διαμορφωθεί η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας σήμερα; Τι έχει αλλάξει;

Είμαστε σε μια εποχή όπου η ψυχική υγεία των εργαζομένων  είναι ύψιστης σημασίας για τη νέα γενιά. Επίσης η ευελιξία στο ωράριο, οι ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία και οι ίσες αμοιβές είναι μεταξύ άλλων τα θέματα που σήμερα κοιτάει ο νέος που αναζητεί θέση εργασίας. Μεγάλο ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη έπαιξε η πανδημία του Covid με την είσοδο της τηλεργασίας καθώς δημιούργησε ζητήματα σωστής ισορροπίας μεταξύ τηλεργασίας και παρουσίας στο γραφείο.

Οι νέοι αναζητούν και «προσωπική ευχαρίστηση» στους χώρους απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν να έχουν «λόγο» και να συμμετέχουν στις αποφάσεις, όχι σ’ αυτές που αφορούν διοικητικά θέματα βέβαια, αλλά σ’ αυτές που αφορούν το αντικείμενο της δουλειάς τους.

Την ίδια ώρα η προσφορά για εργασία κρύβει τον κλασικό σημαντικό παράγοντα που δεν είναι άλλος από την απόκτηση πτυχίου. Ωστόσο η αξία του στην τελική επιλογή δεν είναι ίδια όπως πριν από 10 με 15 χρόνια.

Πλέον η εργασιακή εμπειρία τους, μετά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παίζει σημαντικότερο ρόλο. Επίσης soft skills όπως, διοίκηση ομάδων, επικοινωνιακές δεξιότητες και συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούν σημαντικά κριτήρια στην προσφορά εργασίας.

Τι ευκαιρίες υπάρχουν σήμερα στον τομέα της Aναζήτησης Eργασίας;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προβλέπεις τις τάσεις που καθορίζουν το μέλλον της εργασίας. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες αναζητούν φιλόδοξους νέους ώστε να γίνουν οι ηγέτες του αύριο. Επίσης έχουμε φύγει από την έννοια «ευκαιρία εργασίας=μονιμότητα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα».

Η τελευταία δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από μεγάλη διαμάχη σχετικά με το μέλλον της εργασίας. Η τυπική απασχόληση - μόνιμη, πλήρους απασχόλησης και υποκείμενη στο εργατικό δίκαιο - εξακολουθεί να κυριαρχεί και η μη τυπική απασχόληση, με την εξαίρεση της μερικής απασχόλησης, εξελίσσεται εντός ορισμένων ορίων. Αλλά αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι κάτι συμβαίνει στην αγορά εργασίας που έχει μεγάλη σημασία και επηρεάζει την ποιότητα εργασίας και απασχόλησης.

Τι χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα περισσότερα βιογραφικά των νέων σήμερα;

Τα περισσότερα βιογραφικά που λαμβάνουμε περιέχουν στοιχεία που θέλουν να αναδείξουν τον «Επαγγελματισμό», τη «Δημιουργικότητα», την «Αναλυτική ικανότητα», την «Προσαρμοστικότητα» σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον, την «Ευελιξία», την «Υπευθυνότητα» και την «Αποδοτικότητα» υπό πίεση. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη αναφοράς δεξιοτήτων στα βιογραφικά των υποψηφίων.

Το βιογραφικό είναι ο ιδανικός «χώρος» να παραθέσουν τα δυνατά τους σημεία, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους.

Τι είναι αυτά που ζητάνε πλέον οι εργοδότες από τους εν δυνάμει υπαλλήλους τους;

Στην πλειοψηφία τους, οι εργοδότες ζητούν από τους εν δυνάμει υπαλλήλους τους να διαθέτουν το «πακέτο» των τυπικών και ποιοτικών προσόντων που αναζητούν ευρύτερα οι επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για το εργασιακό ήθος, την ικανότητα εργασίας σε ομάδα, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα, τις οργανωτικές ικανότητες, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τις τεχνικές και πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο εργασίας και φυσικά βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Επίσης, ο εργαζόμενος πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να παραμείνει παραγωγικός και να εξελίσσεται μέσω των εναλλαγών καριέρας. Οι εργοδότες λοιπόν ουσιαστικά ζητούν να είναι στο ανθρώπινο δυναμικό τους «ταλέντα» με το κατάλληλο μείγμα ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων για τη θέση που έχουν.

Υπάρχει κάτι που έχει παραμείνει σταθερό στις απαιτήσεις των εργοδοτών;

Το καλό ήθος και η επαγγελματική συμπεριφορά παραμένουν σταθερές και θεμελιώδεις απαιτήσεις για τους εργοδότες. Ένας υψηλός βαθμός επαγγελματικής ηθικής και κοινωνικής ευαισθησίας μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του ατόμου στον χώρο εργασίας και στην καλή φήμη και επωνυμία της επιχείρησης.

Καλό ήθος στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει την ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια, τον σεβασμό προς τους συναδέλφους και τους πελάτες, την αξιοκρατία και την επαγγελματική ευγένεια. Οι εργοδότες επιθυμούν να έχουν στο προσωπικό τους άτομα που μπορούν να εμπιστευτούν και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους.

Επιπλέον, η επαγγελματική συμπεριφορά και το καλό ήθος συνήθως συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενθαρρύνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Συνεπώς, το καλό ήθος είναι σημαντική και σταθερή αξία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.

Τι επαγγέλματα ζητάνε περισσότερο οι νέοι για να εργαστούν;

Βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός νέου ψηφιακού κόσμου και ενός νέου τρόπου ζωής. Οι νέοι βλέπουν την αλλαγή και πλέον εκεί κατευθύνονται.

Τα μοντέλα εργασίας αλλάζουν. Όροι όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cybersecurity), η ανάλυση δεδομένων (data analysis) και τα κρυπτονομίσματα (blockchain) κατακλύζουν σταδιακά τη ζωή μας.

Οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 2025 θα υπάρχουν 149 εκατομμύρια νέες ψηφιακές θέσεις εργασίας. Γενικότερα σήμερα οι πτυχιούχοι νέοι αναζητούν επαγγέλματα που κινούνται στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στη μηχανική και τα μαθηματικά.

Επίσης να μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων που αναζητά εργασία παραμένει «παραδοσιακό» και αναζητά καλές ευκαιρίες στην Ιατρική, τη Νοσηλευτική και την Ψυχολογία.

Μια εξίσου σημαντική αλλαγή είναι η άνοδος της αυτοαπασχόλησης. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα μορφή απασχόλησης στον κόσμο. Και οι περισσότερες πλατφόρμες ήδη επιλέγουν το μοντέλο του συνεργάτη freelancer.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε εσείς σαν εταιρεία;

Στον Όμιλο PERHA δημιουργούμε και παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο και οι στόχοι της κάθε επιχείρησης χρησιμεύουν ως βάση για τη συμφωνία σχετικά με τους τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιδίωξη της αύξησης της δέσμευσης των εργαζομένων και της οργανωτικής απόδοσης.

Εργαζόμαστε για να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις τους με πάθος και αξιοπιστία και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε την αριστεία στον τρόπο με τον οποίο τους εξυπηρετούμε.

Στον Όμιλο PERHA εστιάζουμε στα πλεονεκτήματα και τις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα σε αυτούς, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, δημιουργώντας success stories για τη Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Αναλύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη του προσωπικού, την Οργανωτική Ανάπτυξη, την Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Επωνυμία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι πελάτες της PERHA Group αναπτύσσουν μια νέα και δυναμική κουλτούρα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε. Στον Όμιλο PERHA διαχειριζόμαστε όλες τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην επιχειρηματική στρατηγική και στην ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@perhagroup.com.

Διαβάστε επίσης: Σε διαπραγματεύσεις με παραγωγούς του Bollywood βρίσκεται το WICCI CYPRUS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ