Δημοσιονομικό: Οι 4+4 προτεραιότητες και οι 6 εισηγήσεις για οικονομία

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην τελική έκθεση για το 2023 εστιάζει μεταξύ άλλων στην αγορά ηλεκτρισμού, δημόσια νοσηλευτήρια, ΤΚΑ, δημοσιονομική πειθαρχία και δημόσια υπηρεσία

Την τελική του έκθεση για το 2023 δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του προς την κυβέρνηση σε σχέση με την οικονομία, οι προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν για αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων κινδύνων και γενικότερα οι κίνδυνοι που θα πρέπει να μπουν υπό παρακολούθηση.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εστιάζοντας στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, αλλά και της δημόσιας υπηρεσίας, τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρισμού και της ενίσχυσης των ΑΠΕ, σημειώνει την σημασία της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ χωρίς άλλες καθυστερήσεις, και υπογραμμίζει το θέμα του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του δημοσίου. Περαιτέρω, το Δημοσιονομικό συστήνει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πορείας, που διαγράφεται στο ΜΔΠ 2024-2026 χωρίς αποκλίσεις.

Προτεραιότητες πολιτικής προς αποφυγή βραχυπρόθεσμων κινδύνων

 • Εξορθολογισμός της αγοράς ηλεκτρισμού, περιλαμβανομένης και της ενίσχυσης ΑΠΕ και του δικτύου μεταφοράς.
 • Ανάπτυξη και εισαγωγή πολιτικής διαχείρισης κόστους στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και στην αγορά καυσίμων (ΑΗΚ).
 • Αυτονόμηση νοσηλευτηρίων ΟΚΥπΥ χωρίς άλλες καθυστερήσεις προς προστασία του ΓεΣΥ.
 • Διατήρηση της δημοσιονομικής πορείας που διαγράφεται στο ΜΔΠ 2024-2026 και στους επόμενους προϋπολογισμούς, χωρίς αποκλίσεις στους επόμενους Προϋπολογισμούς (Προϋπολογισμό 2025 και ΜΔΠ 2025-2027).

Προτεραιότητες πολιτικής προς αποφυγή μεσοπρόθεσμων κινδύνων

 • Ψηφιακή μετάβαση της κρατικής μηχανής και εκσυγχρονισμός διαδικασιών του δημοσίου στη βάση βέλτιστων πρακτικών.
 • Αναθεώρηση τρόπου αξιοποίησης αποθεμάτων ΤΚΑ.
 • Εισαγωγή της αίσθησης του κατεπείγοντος στην υλοποίηση δεσμεύσεων για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).
 • Τεχνολογική αναβάθμιση ΟΑΥ που να επιτρέπει την υψηλής ποιότητας στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Εισηγήσεις

 1. Παρακολούθηση των ανελαστικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των δαπανών μισθολογίου, με προσπάθεια περιορισμού τους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα.
 2. Έναρξη εντός του 2024 προγράμματος ψηφιοποίησης και αναθεώρησης διαδικασιών της κρατικής μηχανής, με στόχο το κόστος που επωμίζεται η κοινωνία για τη συντήρησή της, να συνάδει με τα οφέλη που αποκομίζει.
 3. Στον Προϋπολογισμό 2025 και ΜΔΠ 2025-2027 να διατηρηθεί με διαφάνεια και συγκριτική παρουσίαση σε σχέση με τον φετινό Προϋπολογισμό και ΜΔΠ, η πορεία των δημοσίων δαπανών, του χρέους και του ελλείμματος. Να καταγραφεί σαφώς η οποιαδήποτε αναθεώρηση της πορείας χρέους και ελλείμματος στο επόμενο ΜΔΠ.
 4. Επιβολή ρητών στόχων στα ΔΣ ημικρατικών και δη της ΑΗΚ, η οποία αποτελεί σημαντική μακροοικονομική αδυναμία για την χώρα. Με τους νέους διορισμούς, να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι ως προς την τιμή ηλεκτρισμού και το ποσοστό ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, για τους οποίους το νέο ΔΣ να είναι ρητά υπόλογο.
 5. Άσκηση πιέσεων στον ΟΚΥΠΥ για πλήρη αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων του εντός των χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς νέες καθυστερήσεις και επιπλέον δαπάνες. Ταυτόχρονα, ενθάρρυνση του ΟΑΥ για εισαγωγή βελτιωμένων μέσων συλλογής στοιχείων που να επιτρέπει την εκτενή και πιο προηγμένη και εξεζητημένη στατιστική ανάλυση σε σχέση με σήμερα.
 6. Ένταξη της αντιμετώπισης του ισοζυγίου πληρωμών 1 ως μέγιστη προτεραιότητα και εισαγωγή εντός του 2024 σφαιρικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για αντιμετώπιση του θέματος, προς αντικατάσταση των κατακερματισμένων και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων πολιτικών μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει συνοχή.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Κινούνται» τα ακίνητα στη Λευκωσία - Τι πωλήθηκε και πού στρέφονται οι αγοραστές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ