Νομική Υπηρεσία: Νόμιμος ο διορισμός Λ. Χριστοδούλου ως Προέδρου ΕΠΑ

Σύμφωνα με την Απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε σήμερα, αναφέρεται, ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κινείται εντός των πλαισίων του Νόμου

Κρίθηκε από το Εφετείο ως νόμιμος ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για δεύτερη θητεία, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Εφετείο έκρινε νόμιμο τον διορισμό της Λουκίας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά την περίοδο 24 Απριλίου 2018 μέχρι τις 23 Απριλίου 2023. Αναφέρεται ότι το Εφετείο, έκανε δεκτή την έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία έκρινε ότι η ανανέωση της θητείας της κ. Χριστοδούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν ήταν σύμφωνη με τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε σήμερα, αναφέρεται, ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κινείται εντός των πλαισίων του Νόμου, αφού «η περίοδος διορισμού κάποιου, είτε ως μέλος είτε ως Πρόεδρος, επιμετράται ξεχωριστά, με δυνατότητα συγκεκριμένης χρονικά μέγιστης διάρκειας κατοχής έκαστης ξεχωριστά θέσης, αφού οι θέσεις είναι διακριτές»». Συναφώς, προστίθεται, το Εφετείο παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση, επιδικάζοντας έξοδα στους ενάγοντες.

«Με την πιο πάνω Απόφαση του Εφετείου επιλύεται το θέμα της εγκυρότητας της συγκρότησης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθ’ όσον αφορά στην Πρόεδρο της κατά  τον ουσιώδη χρόνο, και επιλύεται το θέμα που απασχόλησε και απασχολεί αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου», σημειώνεται.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Δήμητρα Καλλή και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Κυριακή Παπαδοπούλου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έκλεισε ο διορισμός της Νάντια Καλβίνο στην ΕΤΕπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ