«Χτύπησε» χαμηλό 12ετίας η ανεργία στην Κύπρο - Πόσοι απασχολούνται

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 3ο τρίμηνο του 2023 - Ποια ομάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 53 τριμήνων (από το 1ο τρίμηνο του 2011), μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 3ο τρίμηνο του 2023, υποχωρώντας στο 5,8% του εργατικού δυναμικού, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ύψους 17,3% να καταγράφεται μεταξύ των ηλικιών 15-24.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 494.622 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 60,9%), σε σύγκριση με 486.492 άτομα (65,4%), το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 466.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,5%, γυναίκες 57,4%), σε σύγκριση με 453.625 άτομα (61,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.504 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,8%, γυναίκες 5,8%), σε σύγκριση με 32.868 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.

Περισσότεροι οι άνδρες που εργάζονται

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,3% με το ποσοστό για τους άνδρες να είναι 84,1% και για τις γυναίκες 74,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, το ποσοστό ήταν 78,3% (άνδρες 84,8%, γυναίκες 72,3%).

Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 66,8%, σε σύγκριση με 65,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σε ποιους τομείς απασχολούνται

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 15,7% και 2,5%, αντίστοιχα.

Για το 3ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,5%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 40.743 άτομα (άνδρες 6,7%, γυναίκες 10,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 9,8% (άνδρες 8,3%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 417.847 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,1% (58.805 άτομα) είχε προσωρινή εργασία.

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.

Οι νέοι η μεγαλύτερη ομάδα ανέργων 

Αναφορικά με την ανεργία, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,4%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 18,0%, γυναίκες 21,6%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 18,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 56,2%, 14,9% και 28,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης:  Πράσινο φως από Βουλή στους νόμους για τις εκποιήσεις - Απορρίφθηκαν τροπολογίες κομμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ