Πόσους δημόσιους υπάλληλους έχει η Κύπρος; (πίνακες)

Η Γενική Κυβέρνηση απασχολούσε συνολικά 62.414 άτομα, ενώ οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν απασχολούσαν 5.937 άτομα.

Στους 68.351 ανήλθαν οι εργαζόμενοι στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, η Γενική Κυβέρνηση απασχολούσε συνολικά 62.414 άτομα, ενώ οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν απασχολούσαν 5.937 άτομα.

Στην Γενική Κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 51.915, 6.307 και 4.192 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 1.085 άτομα (1,61%).

Στην Κεντρική Κυβέρνηση σημειώνεται αύξηση κατά 1.044 άτομα (1,83%) και στις εταιρίες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση, κατά 65 άτομα (1,11%). Μείωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά 24 άτομα (0,57%).

Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.085 άτομα (2,29%).

Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 1.577 άτομα (2,78%) και οι εταιρίες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 16 άτομα, (0,27%) ενώ οι Τοπικές Αρχές μειώθηκαν κατά 66 άτομα (-1,55%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ