ΥΠΕΣ: Μέσος όρος οι 3 μήνες για την εξέταση και έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε πως πλέον ο χρόνος εξέτασης και έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας περιορίζεται στους τρεις μήνες κατά μέσο όρο συγκριτικά με το ένα μέχρι τρία χρόνια που απαιτείτο μέχρι τώρα

Στους τρεις μήνες κατά μέσο όρο σε σχέση με τον ένα μέχρι τρία χρόνια που απαιτείτο μέχρι τώρα, περιορίζεται πέραν του ενός μέχρι των τριών χρόνια που απαιτείτο μέχρι τώρα κατά κανόνα, ο χρόνος εξέτασης και έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε χαιρετισμό του στην εκπαιδευτική ημερίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, με θέμα «Η νέα διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας».

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι η δημιουργία συνθηκών για προώθηση της ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα και διακηρυγμένη δέσμευση της Κυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2023 και περιελάβανε την τροποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών τόσο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Πρόσθεσε ότι "προχωρούμε μέσα από μια σειρά μέτρων στην απλοποίηση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού του Κράτους, καθιστώντας την εξυπηρέτηση των πολιτών αμεσότερη και ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης".

Έχοντας, συνέχισε, «αναγνωρίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, στόχος μας είναι να θεσπίσουμε πιο ευέλικτες και ταχύτερες διαδικασίες, χωρίς καθυστερήσεις και αχρείαστη ταλαιπωρία των πολιτών».

Μια από τις βασικότερες προωθούμενες αλλαγές, που στοχεύει στη βελτίωση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, είναι η νέα διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις διαχωρισμού τεμαχίων για τη δημιουργία νέων τίτλων ιδιοκτησίας οικοπέδων ή άλλων μονάδων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αλλαγή αυτή τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Τι προνοεί η νέα διαδικασία

Η νέα διαδικασία, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, προνοεί την εκ των προτέρων εξωτερική οριοθέτηση, χωρομετρική εργασία της ανάπτυξης και υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων, διαδικασία που εξασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο εξής πλήρως και ορθά συμπληρωμένες και διασφαλίζει την ταχύτερη αξιολόγησή τους, χωρίς να απαιτείται συνεχώς η προσκόμιση νέων στοιχείων από τους αιτητές. Σημείωσε επίσης ότι η εκ των προτέρων ολοκλήρωση της εξωτερικής οριοθέτησης πριν από τον διαχωρισμό των τεμαχίων, διασφαλίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη υλοποιείται εντός των πραγματικών ορίων του τεμαχίου, χωρίς παρεμβάσεις σε γειτονικά ακίνητα, κάτι που μέχρι τώρα αποτελούσε συχνά σημείο προστριβής μεταξύ ιδιοκτητών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως επιπρόσθετα ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει εφαρμόσει πρόσφατα τον θεσμό του ιδιώτη αρμόδιου χωρομέτρη ως τη μόνη πλέον επιλογή για τη διεκπεραίωση της απαιτούμενης χωρομετρικής εργασίας του διαχωρισμού και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποτίνονται απευθείας σε ιδιώτη χωρομέτρη της επιλογής τους, για την ολοκλήρωση των χωρομετρικών εργασιών, ενώ, κατ’ επέκταση, αποφορτίζεται το προσωπικό του Τμήματος από τις εν λόγω εργασίες για να αναλάβει άλλα καθήκοντα και μειώνονται οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν έως τώρα.

Τόνισε, τέλος, είπε πως με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της αίτησης και της έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας από πλευράς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. «Κατά κανόνα, ο χρόνος εξέτασης και έκδοσης των τίτλων περιορίζεται κατά μέσο όρο στους τρεις μήνες από πέραν ένα μέχρι τρία χρόνια που απαιτείτο μέχρι τώρα», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης:  «Εξαιρετική» ποιότητα φυσικού αερίου στο Cronos-2 δια στόματος ENI-TOTAL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ