Στο 2,5% ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου το 2023 (γράφημα)

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% υπολογίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου), σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 7,1%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", “Κατασκευές", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών", “Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες”, "Ενημέρωση και Επικοινωνία" και "Μεταφορά και Αποθήκευση" .

Εξάλλου ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 2,2%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Επιδιόρθωση Αγαθών Νοικοκυριών και Άλλες Δραστηριότητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Πληθωρισμός: Στο 2,2% τον Φεβρουάριο στην Κύπρο - 2,6% για Ευρωζώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ