Άνοιξε η διαδικασία αιτήσεων για Πιστοποιητικό Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 28 Μαΐου 2019 από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/Intercollage. 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 12/4/2019, από υποψήφιους εκπαιδευτές οδηγών για τις γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (οδός Βασιλέως Παύλου 27, Έγκωμη, Λευκωσία), από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.mcw.gov.cy/rtd καθώς επίσης και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Κλάδου Εξέτασης Οδηγών.

Η ύλη των εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων είναι η ακόλουθη:

α) Κανόνες οδικής κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται στην εν ισχύ νομοθεσία που   αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα.
β) Μηχανολογικές πτυχές που αφορούν λειτουργία του οχήματος, ενδείξεις οργάνων και μηχανολογικές πτυχές που αφορούν την παρεχόμενη από το όχημα ασφάλεια (ενεργητική και παθητική ασφάλεια).
γ) Θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και αγωγής οδηγών, προστασία περιβάλλοντος, πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, παθήσεις και οδήγηση, τεχνική διδασκαλίας.
δ) Οι ακόλουθοι Νόμοι όπως τροποποιήθηκαν και οι Κανονισμοί, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει τους:

  • Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 [Ν.94(Ι)/2001].
  • Ο περί Εκπαιδεύσεως Οδηγών Νόμος του 1968 [Ν.112/1968].
  • Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος του 1972 [Ν.86/1972].

Επιπλέον, η ύλη των εξετάσεων για υποψήφιους εκπαιδευτές οχημάτων των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ και Δ+E και είναι η ακόλουθη:

  • Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011 [Ν.80(Ι)/2011].
  • Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007 [Ν.3(Ι)2007].
  • Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007 [Ν.86(Ι)2007].
  • Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 [Ν.29(Ι)2004] – περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), μόνο για τους υποψήφιους εκπαιδευτές οδηγών οχημάτων κατηγορίας Γ και Γ+Ε.

To Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας/Intercollege θα διοργανώσει σεμινάρια εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτών. Τα σεμινάρια είναι προαιρετικά, θα διεξάγονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/Intercollege στη Λευκωσία και το κόστος (το οποίο θα καταβάλλεται από τους υποψηφίους) θα εξαρτηθεί από τον αριθμό συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω σεμινάρια θα έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22842500 κ. Παναγιώτα Σαλάτα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 28 Μαΐου 2019 από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/Intercollage. 

Τονίζεται ότι, για να αποκτήσει ένα πρόσωπο άδεια εκπαιδευτή οδηγών θα πρέπει, να επιτύχει τόσο στη γραπτή εξέταση, όσο και στην πρακτική δοκιμασία που θα ακολουθήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στα τηλέφωνα 22807000 και 22807038.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ