ΙΣΟΤΗΤΑ: Να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο η Κύπρος για τους αορίστου

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα απέστειλε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού παραπέμποντας στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, η οποία άνοιξε το δρόμο για τη μονιμοποίηση εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου

Την επιτακτική ανάγκη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ενωσιακό δίκαιο, ως προς τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), τονίζει σε επιστολή της προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο με απόφασή του το Δικαστήριο τη ΕΕ άνοιξε το δρόμο για την μονιμοποίηση εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου.

Με την επιστολή της η Συντεχνία επιδιώκει να εστιάσει σε κρίσιμα κομβικά σημεία της εν λόγω απόφασης όπως το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, για το οποίο το Δικαστήριο έκρινε ότι οι «μη μόνιμοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου» εμπίπτουν στην έννοια του «εργαζομένου ορισμένου χρόνου» και άρα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής και της συμφωνίας-πλαισίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Ισότητα «το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η επ' αόριστον παράταση της σχέσης εργασίας λόγω μη προκήρυξης θέσεων από τη διοίκηση εμπίπτει στην έννοια της «χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου» κατά την Οδηγία και άρα οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της ρήτρας 5 της συμφωνίας-πλαισίου ανεξαρτήτως αν τυπικά υφίσταται μια ενιαία σύμβαση, ενώ σημειώνει πως  το ΔΕΕ έκρινε ότι η Οδηγία αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που δεν περιέχει κανένα αποτελεσματικό και ισοδύναμο μέτρο για την πρόληψη της καταχρηστικής προσφυγής σε διαδοχικές συμβάσεις αορίστου χρόνου μη μόνιμης απασχόλησης.

Επιπλέον, στην επιστολή της η Συντεχνία αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι, κατά το ΔΕΕ, η απλή καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης των μη μόνιμων εργαζομένων αορίστου χρόνου δεν αποτελεί επαρκές και αποτελεσματικό μέτρο για την αποτροπή και κύρωση της καταχρηστικής προσφυγής στις οικείες συμβάσεις, αφού η καταβολή της είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εκτίμηση του νομίμου ή μη χαρακτήρα της χρήσης των εν λόγω συμβάσεων.

Καλεί, υπό το φως τόσο των δεσμευτικών κρίσεων του ΔΕΕ όσο και των προεκλογικών δεσμεύσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Επιτροπή Οικονομικών όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να συζητηθεί άμεσα το ζήτημα και να προωθηθούν νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες για τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το ενωσιακό δίκαιο όσο και από τις δεσμεύσεις του πολιτικού συστήματος προς τους εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Έρχονται e-kofini και υδατικά έργα που ξεπερνούν το €1 δισεκατομμύριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ