Η Βαλεντίνα Γεωργιάδου η νέα Χρηματοοικονομικός Επίτροπος - Το Who is Who

Η μέχρι πρότινος Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα είναι πλέον επικεφαλής του νέου Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

Τον διορισμό της Βαλεντίνας Γεωργιάδου στη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ενέκρινε κατά τη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο. Η θητεία της κ. Γεωργιάδου θα είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί ακόμη μία πενταετία.

Η κ. Γεωργιάδου κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και ασκούσε καθήκοντα επικεφαλής, εφόσον η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου παρέμενε κενή από την 1η Ιουλίου, μετά την αποχώρηση του Παύλου Ιωάννου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κ. Γεωργιάδου θα είναι πλέον επικεφαλής του νέου Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ο οποίος μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τις εκποιήσεις θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες.

ΥΠΟΙΚ:«Πληροί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα απαιτούμενα προσόντα»

Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, «το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις όσων έδειξαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν σχετική αίτηση, έκρινε ότι η κυρία Βαλεντίνα Γεωργιάδου πληροί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα απαιτούμενα προσόντα και διαθέτει τις ικανότητες και την εμπειρία».

Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας περί σύστασης και λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (γνωστός και ως νόμος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου) διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αφού λάβει υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα.

Διαβάστε επίσης: Τερματικό στο Βασιλικό: «Αγνοείται» το χρονοδιάγραμμα της κοινοπραξίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ