Μειώθηκε το επιτόκιο για αγορά κατοικίας και αυξήθηκαν τα νέα δάνεια

Αυξήθηκε το επιτόκιο δανείων προς εταιρείες - Μείωση σημείωσε το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά

Στα €575,5 εκατομμύρια αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2024 τα συνολικά νέα δάνεια, σε σύγκριση με €462,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα, λόγω της αύξησης των δανείων που παραχωρήθηκαν σε εταιρείες, κατά περίπου €130 εκ., την στιγμή που αυξήθηκε το επιτόκιο δανείων προς εταιρείες, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €23,2 εκ. (εκ των οποίων €21,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €26,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €19,7 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €144,1 εκ. (εκ των οποίων €79,2 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €146,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €71,7 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €57,3 εκ. (εκ των οποίων €37,6 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €72,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €40,6 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €340,7 εκ. (εκ των οποίων €124,4 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €210,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €83,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Επιτόκια καταθέσεων

Εξάλλου, αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε οριακή μείωση στο 1,98%, σε σύγκριση με 2,06% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 2,53%, σε σύγκριση με 2,11% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,17%, σε σύγκριση με 5,64% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 5,15%, σε σύγκριση με 5,26% τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ., σύμφωνα με την ΚΤΚ, παρουσίασε αύξηση στο 5,91%, σε σύγκριση με 5,65% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,07%, σε σύγκριση με 6,02% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Η κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων να είναι νομικά κατοχυρωμένη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ