Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης Επιχειρηματικότητας

Μέχρι 15 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Οι έξι κατηγορίες και ποιοι μπορούν να τα διεκδικήσουν

Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε το Υπ. Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο αναγνώρισης της προσπάθειας των δημόσιων αρχών, αλλά και των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που επιδεικνύουν εξαιρετική δράση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας καθιέρωσε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, τα οποία θα δοθούν και φέτος. 

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, σε σχετική ανακοίνωση, «κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η προβολή των  βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες όπου λαμβάνουν μέρος». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο είναι η 15η Ιουνίου 2024.

Τα δύο στάδια και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψηφίους, οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι την 1η Αυγούστου 2024. 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στις δημόσιες αρχές της ΕΕ ή συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα 'COSME'. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εθνικές οργανώσεις, κωμοπόλεις, πόλεις, περιφέρειες και κοινότητες καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ αφενός δημόσιων αρχών και, αφετέρου, επιχειρηματιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιχειρησιακών οργανισμών.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του «SME Assembly», που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2024.

Οι κατηγορίες 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει έξι κατηγορίες βραβείων που αφορούν την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επένδυση στις επιχειρηματικές δεξιότητες, τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, την υποστήριξη της βιώσιμης μετάβασης και την υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα

Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή απονέμει επίσης το Μεγάλο της Βραβείο στην υποψηφιότητα οποιασδήποτε κατηγορίας κρίνεται ως η πιο ευρηματική και δημιουργική πρωτοβουλία που προάγει την επιχειρηματικότητα.

Το Υπ. Ενέργειας διευκρινίζει ότι στις δημόσιες αρχές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιχειρηματικές οργανώσεις, θεσμικά όργανα χάραξης πολιτικής, χρηματοδοτικοί φορείς, εκτελεστικοί οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα.

Τα βραβεία είναι επίσης ανοικτά σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή «μορφές συνεργασίας των δημόσιων αρχών με τον ιδιωτικό τομέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης μιας υποδομής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας».

Διαβάστε επίσης: Από την Α9 στην Α16 μια προαγωγή και €40.000 δρόμος στη Νομική Υπηρεσία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ