Γεν. Λογιστής: Ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης επιτελεί το έργο του με διαφάνεια

Απαντήσεις στις κατηγορίες του ΑΚΕΛ

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης επιτελεί το έργο του με προσήλωση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και Ταμίας του Φορέα Ανδρέας Αντωνιάδης, με την οποία σχολιάζει το περιεχόμενο επιστολής του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αριστερά Χρίστου Χριστοφίδη προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει ότι όπως είχε διαβεβαιώσει και στην πρόσφατη παρουσία του στη Βουλή, παραμένει «πάντοτε στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του Φορέα».

Συγκεκριμένα, στη γραπτή του δήλωση ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας αναφέρει ότι «λόγω εσφαλμένων εντυπώσεων που ενδεχομένως να δημιουργεί η δημοσιοποίηση του περιεχομένου της επιστολής του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αριστερά κ. Χρίστου Χριστοφίδη προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, οφείλω να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σχετικά με τις αναφορές για «παραβιάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη λειτουργία του ταμείου αυτού».

Επικαλούμενος την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στην οποία γίνεται αναφορά στην επιστολή του βουλευτή του ΑΚΕΚ, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει ότι «οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή» και ότι «η Επιτροπή διαβιβάζει για ενημέρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού, αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα».

Αναφέρει επίσης ότι «αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατατίθεται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, ο Φορέας απέστειλε τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2023, για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στις 22/4/2024 , εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Επιπλέον, αναφέροντας ότι στην επιστολή του κ. Χριστοφίδη γίνεται αναφορά σε οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή, ο κ. Αντωνιάδης προσθέτει ότι «αντίγραφα αυτών των λογαριασμών, σε εξελεγμένη μορφή, θα κατατεθούν από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου και έκδοσης της ελεγκτικής γνώμης, σύμφωνα με τη νομοθεσία». 

Προσθέτει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζει προθεσμία ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή.

Επίσης, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «ο Υπουργός καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία, κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι παροχές που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στα δικαιούχα βάσει του παρόντος Νόμου πρόσωπα».

Σε σχέση με την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας αναφέρει ότι ο Φορέας δεν έχει εγκρίνει ή/και χορηγήσει οποιαδήποτε παροχή μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2023, εξ ου και δεν έχει κατατεθεί οποιοσδήποτε κατάλογος με ανάλυση των παροχών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

«Για το γεγονός αυτό, έχει ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τη συνεδρία της ημερ. 3 Απριλίου 2024», προσθέτει. 

Αναφορικά με τον σχετικό κατάλογο που καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του 2024, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει ότι αυτός θα κατατεθεί έγκαιρα από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά το πέρας του τρέχοντος εξαμήνου.

Τέλος, στη γραπτή δήλωση του ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει ότι «σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης και τα Κριτήρια Επιλογής του Φορέα, στους οποίους γίνεται επίσης αναφορά στην επιστολή του κ. Χριστοφίδη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία άρθρο 7.(5) ’η επιτροπή δύναται να ετοιμάζει και να επικαιροποιεί από καιρού εις καιρόν γενικό πλαίσιο κριτηρίων το οποίο δημοσιοποιεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ώστε να καθίσταται δυνατή η επιτέλεση του σκοπού του φορέα’, ο  Φορέας έχει θεσπίσει, δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του www.socialsupport.gov.cy και εφαρμόζει κριτήρια επιλογής ατόμων που δύνανται να λάβουν οικονομική στήριξη, στη βάση των αρχών της αντικειμενικότητας, ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης, και διαφάνεια».

Διαβάστε επίσης: Πολλαπλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Υπ. Εργασίας- Φωνές για συμβάσεις που εκκρεμούν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ