Σκάνδαλο στη Λεμεσό: Η ΕΥ ερευνά «ύποπτη» ανανέωση σύμβασης για Σκυβαλότοπο Φασούλας

Ζητά εξηγήσεις ο Γενικός Εισαγγελέας – Για «προφανείς προεκλογικές σκοπιμότητες» μιλά ο Δήμος Λεμεσού

Την ανανέωση σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεμεσού και ιδιωτικής εταιρείας σχετικά με τη Μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων στον χώρο του πρώην σκυβαλότοπου Φασούλας διερευνά η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον Δήμο Λεμεσού, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά εξηγήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου για ακόμη πέντε έτη, δηλαδή μέχρι το 2027, ενώ ο ανάδοχος της πενταετούς σύμβασης δεν υλοποίησε τον ουσιώδη όρο της σύμβασης σχετικά με την απομάκρυνση αδρανών υλικών με ενδεχόμενο τεράστιου οικονομικού οφέλους για τον εργολάβο σε βάρος του Δήμου.

Η Ελεγκτική διερευνά επίσης γιατί δεν λήφθηκαν υπόψιν σημειώματα αρμόδιων υπηρεσιακών του δήμου και αν λήφθηκε έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και τις Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά ενημέρωση για τα πιο κάτω:

-Του παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη και οδήγησαν στην απόφαση για ανανέωση της σύμβασης, καθώς και το καθεστώς με βάση το οποίο ανανεώθηκε για ακόμη πέντε χρόνια (2023-2027).

-Την υποχρέωση του Ανάδοχου για αποκατάσταση του χώρου του σκυβαλότοπου, σύμφωνα με τον όρο του συμβολαίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών και τους λόγους που δεν απαιτήθηκε η υλοποίησή του πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου της σύμβασης ή πριν την ανανέωσή της.

-Σχόλια αναφορικά με εσωτερικά σημειώματα του Δημοτικού Γραμματέα και του Προϊστάμενου Υγειονομικού Υπευθύνου του Δήμου Λεμεσού, τα οποία υποδείκνυαν ότι δεν είχαν υλοποιηθεί οι κύριοι σκοποί της σύμβασης, και κατά πόσο αυτά λήφθηκαν υπόψη κατά την απόφαση ανανέωσης.

-Κατά πόσο λήφθηκε έγκριση από το αρμόδιο όργανο (Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων / Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων) για την αλλαγή που επήλθε στη σύμβαση με την πενταετή ανανέωσή της.

Με την επιστολή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά αντίγραφα εγγράφων και αλληλογραφίας για σκοπούς διερεύνησης του θέματος.

Η απάντηση του Δήμου Λεμεσού

Με τη σειρά του, ο Δήμος Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την  επιστολή που έλαβε από την Ελεγκτική Υπηρεσία  με ερωτήματα που αφορούν στον Σκυβαλότοπο Φασούλας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Λεμεσού έχει στενότατη  συνεργασία με τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Κράτους και μέσα στα πλαίσια αυτά θα σταλούν στην ΕΥ όλες οι σχετικές με το θέμα πληροφορίες.

Επειδή συνεχίζονται αναρτήσεις,  με προφανείς προεκλογικές σκοπιμότητες από κάποιες κατευθύνσεις, παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία προς πλήρη ενημέρωση του κοινού και προς αποκατάσταση της αλήθειας:

  1. Όλες οι διαδικασίες και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και με αυστηρή προσήλωση προς τη νομοθεσία.
  2. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/2/2023, τέθηκε το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για ανανέωση της πενταετούς Συμφωνίας Παραχώρησης Άδειας Χρήσης του πρώην Σκυβαλότοπου Φασούλας για εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης και ανακύκλωσης υλικών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, για την περίοδο 2023-2027.  Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκαν τα στοιχεία, αναφορές και αλληλογραφία, σχετικά με τη Συμφωνία.
  3. Το αίτημα για ανανέωση της Συμφωνίας τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την πρόνοια της Συμφωνίας αναφορικά με την υποχρέωση του να προχωρήσει εντός ενός έτους από τη λειτουργία της Μονάδας σε επεξεργασία των αδρανών υλικών που βρίσκονταν στον χώρο. Τα αδρανή υλικά για τα οποία είχε ευθύνη επεξεργασίας ο ανάδοχος καθορίζονται στη Συμφωνία, σε περίπτωση δε ύπαρξης υλικών πέραν των συγκεκριμένων, την ευθύνη απομάκρυνσης τους, με βάση τη Συμφωνία, έχει ο Δήμος.
  4. Σημειώνεται ότι στις 21/12/22 ο Ανάδοχος απέστειλε στο Δήμο μελέτη, με βάση την οποία διαφάνηκε ότι στο χώρο, εκτός από τα αδρανή υλικά, υπήρχαν και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και άλλων στοιχείων που καθιστούσαν την ανόρυξη και επεξεργασία των υλικών που βρίσκονταν στο χώρο πρακτικά αδύνατη ή/και μη εφικτή. Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο εναλλακτική πρόταση/μελέτη για Επιτόπου συνολική αποκατάσταση του χώρου του πρώην σκυβαλότοπου Φασούλας.
  5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αξιολόγησε τα στοιχεία που είχε ενώπιον του και ομόφωνα αποφάσισε την ανανέωση της Συμφωνίας για άλλα 5 χρόνια.

Τονίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από διαφανείς συνθήκες, προχώρησε στην λήψη αποφάσεων που μοναδικό στόχο είχαν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, μέσα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ανανέωση της Συμφωνίας, εξυπηρετείτο ο διπλός στόχος, από τη μια της συνέχισης της λειτουργίας μιας απαραίτητης για την οικοδομική βιομηχανία της πόλης μας υπηρεσίας και από την άλλη της διασφάλισης της προοπτικής αποκατάστασης του πρώην σκυβαλότοπου, ενός άκρως επιθυμητού περιβαλλοντικά στόχου.

Διαβάστε επίσης: Ανατροπή στη δικαστική μάχη Εισαγγελέα-Ελεγκτή: Τα ζητήματα που εγείρονται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ