«Χαστούκι» Δικαστηρίου σε Κυπριακή Δημοκρατία για πολιτογραφήσεις

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε προδικαστική ένσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραπέμπει για εκδίκαση εκατοντάδες υποθέσεις ατόμων των οποίων η αίτηση δεν εξετάστηκε ή απορρίφθηκε όταν τερματίστηκε το ΚΕΠ.

Σε αχαρτογράφητα νερά φαίνεται πως οδηγείται για ακόμα μία φορά η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού πλέον θα κριθεί ενώπιον Δικαστηρίου το κατά πόσο νομίμως τερμάτισε την εξέταση εκατοντάδων αιτήσεων για πολιτογράφηση, όταν άρον - άρον διέκοψε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το 2020, στον απόηχο των αποκαλύψεων του Al Jazeera. 

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση, απορρίπτοντας την προδικαστική ένσταση που έθεσε η Δημοκρατία, στόχος της οποίας ήταν να μην παραπεμφθούν σε δίκη 300 περίπου προσφυγές ατόμων που, είτε είχαν υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση, χωρίς, ωστόσο, αυτή να εξεταστεί, είτε αυτή απορρίφθηκε, είτε ακόμη και ανακλήθηκε κατά την εν λόγω περίοδο. 

Μιλώντας στο Economy Today, ο γνωστός νομικός Σίμος Αγγελίδης, εξήγησε πως στην ουσία η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε μία σειρά από προϋποθέσεις με σκοπό να αποδείξει πως, η απόφασή της να χειριστεί με τον τρόπο που χειρίστηκε τις εν λόγω υποθέσεις, μετά τον τερματισμό του ΚΕΠ, επρόκειτο για μία καθαρά κυβερνητική πράξη, την οποία δεν θα μπορούσε κάποιος να την αμφισβητήσει ενώπιον του δικαστηρίου. 

Ωστόσο, αυτό αμφισβητήθηκε από τους αιτητές με το Δικαστήριο στο τέλος να μην αποδέχεται τη προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας, αποφασίζοντας πως η Δικαστική Εξουσία έχει την πλήρη δικαιοδοσία να εξετάσει την νομιμότητα κάθε απόφασης, παραπέμποντας τις υποθέσεις στον φυσικό, δηλαδή τον αρχικό, τους δικαστή για να εκδικαστεί πλέον η ουσία. 

Όπως επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης, πολλές από αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και ως εκ τούτου, κάθε υπόθεση θα επιστρέψει στον αρχικό δικαστή για να εξεταστεί από το σημείο όπου έμεινε. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε υπόθεση που είναι σχεδόν ολοκληρωμένη και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ξεκαθάρισε, ωστόσο,πως αυτό δεν σημαίνει πως κάθε απόφαση θα είναι εις βάρος της Δημοκρατίας, αφού για κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως ορθά να αποφασίστηκε όπως απορριφθούν ή ανακληθούν, ενώ τόνισε πως η κάθε υπόθεση θα εξεταστεί ξεχωριστά.  

Τί ακριβώς συνέβη;

Υπενθυμίζεται πως στις 13 Οκτωβρίου του 2020 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του ισχύοντος τότε Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από την 1η Νοεμβρίου του 2020, σημειώνοντας στη σχετική απόφασή του πως οι εκκρεμούσες κατά τον χρόνο εκείνο αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, καθώς και όσες θα υποβάλλονταν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του 2020, θα εξετάζονταν στα πλαίσια του ισχύοντος μέχρι την ημέρα εκείνη Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι καταχώρησαν προσφυγές οι οποίες αφορούν είτε σε απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης, είτε σε μη προώθηση της αίτησης για λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε σε ανάκληση χορηγηθείσας πολιτογράφησης.

Αριθμός προσφυγών, μάλιστα, στρέφεται ευθέως εναντίον της απόφασης για κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ενώ αριθμός άλλων εναντίον της άρνησης και/ή παράλειψης παραλαβής αίτησης πολιτογράφησης, συνεπεία της εν λόγω κατάργησης του Προγράμματος. Ένας δε αιτητής στρέφεται εναντίον της άρνησης έκδοσης πιστοποιητικού πολιτογράφησης.

“Όχι” Δικαστηρίου στην προδικαστική 

Αναλυτικά, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εγείρει προδικαστική ένσταση σε όλες τις υποθέσεις, σύμφωνα με την οποία εισηγείτο ότι η προσβαλλόμενη σε κάθε προσφυγή πράξη δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, εν τη έννοια του Άρθρου 146 του Συντάγματος, δυνάμενη να προσβληθεί και να υπαχθεί σε αναθεωρητικό έλεγχο, καθότι πρόκειται για κυβερνητική πράξη.

Ωστόσο, το Δικαστήριο, απέρριψε την προδικαστική ένσταση παραπέμποντας τις υποθέσεις προς εκδίκαση. Πλέον δηλαδή, το Δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει εάν ήταν νόμιμη ή παράνομη η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάθε μία υπόθεση. 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως στην ενδιάμεση απόφασή του, η οποία, θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν ομόφωνη, το Δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως οι προσφυγές δεν συνεκδικάζονται, εντούτοις είχαν αχθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου προς εκδίκαση μίας εκ των προδικαστικών ενστάσεων που ήγειρε η Κυπριακή Δημοκρατία σε όλες τις υποθέσεις. 

Σε αυτή τη φάση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να πληρώσει στους αιτητές τα νομικά τους έξοδα, ύψους €750 + ΦΠΑ, ανά υπόθεση, με το κόστος να ξεπερνά τις 225.000 ευρώ στο σύνολο του. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ