Αυτά είναι τα προϊόντα που θα αποσυρθούν από την κυπριακή αγορά

Για λόγους ασφαλείας.

Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά προϊόντα, τα οποία περικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα, τα οποία αποσύρονται είναι τα ακόλουθα:

1. Αρ. ΕΑΗ-2019-11 / 12-2019
Miniature Circuit Breaker (MCB) - AOELEC / AUB1
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.
Προϊόν
Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
Εμπορική επωνυμία: AOELEC
Μοντέλο: AUB1
Χαρακτηριστικά: 1 pole
Εισαγωγέας: PAMBOS NICOLAOU & SON LTD


 
Κίνδυνος: Φωτιά και εγκαύματα
  
2. Αρ. ΕΑΗ-2019-12 / 12-2019
Miniature Circuit Breaker (MCB) – LS / BKN
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας προβαίνει σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.
Προϊόν
Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
Εμπορική επωνυμία: LS
Κατασκευαστής: LS Industrial Systems
Μοντέλο: BKNΧαρακτηριστικά: 1 pole
Εισαγωγέας: E&S ELECTRIC SERVICES LTD


 
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία, Φωτιά και Εγκαύματα

 3. Αρ. ΕΑΗ-2019-15 / 12-2019 
Miniature Circuit Breaker (MCB) – SANTE / DZ47-63
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού το 2-pole εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη ενώ το 1-pole εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκληση του 2-pole από την αγορά και σε εθελοντική απόσυρση του 1-pole από την αγορά.
Προϊόν
Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
Εμπορική επωνυμία: SANTE
Μοντέλο: DZ47-63Χαρακτηριστικά: 1-pole & 2-pole
Εισαγωγέας: STAVROS CONSTANTINOU ELECTRICAL CONTRACTORS LTD


 
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
  
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.
 
Το Τμήμα καλεί τους αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους που έχουν προβεί σε εγκατάσταση των προϊόντων αυτών, όπως ενημερώσουν τους πελάτες τους για την αναγκαιότητα αντικατάστασής τους.
 
Τέλος, καλούν τους καταναλωτές που εντοπίσουν ότι τα πιο πάνω προϊόντα είναι εγκατεστημένα στα υποστατικά τους, να απευθυνθούν στον αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο που τα έχει εγκαταστήσει για να διευθετηθεί η αντικατάστασή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ