Τόσα θα στοιχίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Πως συγκρίνονται οι τιμές.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο των σκοπών της ιδρύσεώς του, που είναι η προστασία και η πληρέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών, διενήργησε έρευνα για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Η έρευνα διεξάχθηκε από τις 12 μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2019.

Έγιναν συνολικά τρεις τιμοληψίες λιανικών τιμών. Τα σημεία πώλησης απ’ όπου λήφθηκαν οι τιμές, ήταν οι τέσσερεις μεγαλύτερες υπεραγορές στη Λευκωσία, δυο μικρότερες υπεραγορές και ένα συνοικιακό κατάστημα. Σημειώνεται ότι η έρευνα κάλυψε μόνο τη Λευκωσία και την Πάφο και περιλάμβανε συνολικά 35 είδη τροφίμων και ποτών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ