Είναι πολλά τα λεφτά στον αθλητικό Τουρισμό

Σηµαντικά είναι τα έσοδα που προκύπτουν για την κυπριακή οικονοµία από τους επισκέπτες που καταφθάνουν στο νησί προκειµένου να συµµετάσχουν ή να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα.

Του Χρήστου Μιχάλαρου

Στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των €48.132.286 εκτιµώνται τα έσοδα από τον αθλητικό τουρισµό στην κυπριακή οικονοµία, ποσό το οποίο είναι αυξηµένο κατά 29,8% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Τόσο τα ποσά σε απόλυτους αριθµούς όσο και οι διαφορές µε τα προηγούµενα χρόνια σηµατοδοτούν την ανάδυση µιας «αόρατης» -για την κοινή γνώµη- αγοράς, η οποία έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε µια ζωτικής σηµασίας τουριστική βιοµηχανία µε πολλαπλά οφέλη.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, τα εν λόγω έσοδα αντιστοιχούν στο 1,8% των συνολικών εσόδων του γενικού τουρισµού για το 2017. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας που διεξήγαγε το INSIGHTS MARKET RESEARCH του IMR για λογαριασµό του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού για το 2017, κάθε επισκέπτης εκτιµάται ότι «ακούµπησε» στην κυπριακή οικονοµία κατά µέσο όρο €1.479. Σηµειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται αποτελούν εκτιµήσεις βασισµένες στα έσοδα που δήλωσαν οι επιχειρήσεις/οργανισµοί, οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι επισκέπτες αθλητικού τουρισµού δαπάνησαν €45.619.084 για τη διαµονή τους, τα οποία αποτελούν το 94,8% επί των συνολικών δαπανών. Επίσης, ξόδεψαν €1.158.214 (2,4%) για τις µετακινήσεις τους, €919.031 για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων (1,9%) και €25.534 (0,9%) σε εκτός διαµονής δραστηριότητες. 

ΤΙ «ΠΛΗΡΩΝΕΙ» ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά µε το πόσα έσοδα αποδίδουν στην οικονοµία τα επιµέρους αθλήµατα. Συγκεκριµένα, οι αθλητικοί επισκέπτες που έφθασαν στο νησί για το ποδόσφαιρο δαπάνησαν τα περισσότερα χρήµατα από όλους, µε τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται στα €22.255.631. Ακολουθούν µε €6.132.880 οι αθλητικοί επισκέπτες του µαραθωνίου, ενώ σχετικά µε το άθληµα της ποδηλασίας ξοδεύτηκαν συνολικά €4.299.845. Οι επισκέπτες της κολύµβησης και των υπόλοιπων θαλάσσιων αθληµάτων ξόδεψαν συνολικά το ποσό των €3.918.230. Περίπου µε τα ίδια πάνω-κάτω ποσά συνεισέφεραν στην οικονοµία τα αθλήµατα των πολεµικών τεχνών και της σκοποβολής µε €2.394.316 και €2.222.283 αντιστοίχως. Τις επόµενες θέσεις κατέλαβαν η αντισφαίριση/τένις µε €2.137.709, η καλαθόσφαιρα µε δαπάνη €1.074.764 και το τρίαθλο µε €877.423. Τέλος, για τα υπόλοιπα αθλήµατα (σνούκερ, καταδύσεις, αναρρίχηση, ιστιοπλοΐα, στίβος, αντιπτέριση/badminton, χόκεϋ, µπριτζ, γυµναστική-χορός, ψάρεµα, σκουός, πάλη, πετοσφαίριση και beach volley) δαπανήθηκαν συνολικά €2.819.205.

ΠΟΣΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
Σηµαντική αύξηση της τάξεως του 19,8% σε σχέση µε το 2016 κατέγραψε ο αριθµός των αθλητικών επισκεπτών που διέµειναν στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2017 στην Κύπρο αφίχθησαν συνολικά 32.529 αθλητικοί επισκέπτες από 547 αθλητικές οµάδες, οι οποίες είτε συµµετείχαν σε διοργανώσεις είτε βρέθηκαν στην Κύπρο για σκοπούς προετοιµασίας. Ανάµεσα σε αυτούς, περιλαµβάνονται και περιπτώσεις µεµονωµένων επισκεπτών τόσο αθλητών για σκοπούς προετοιµασίας και συµµετοχής σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όσο και θεατών για σκοπούς παρακολούθησης των διαφόρων αθληµάτων. 

ΠΟΤΕ ΗΡΘΑΝ
Σε αντίθεση µε τη µεγάλη µάζα των υπόλοιπων τουριστών, οι οποίοι καταφθάνουν στο νησί κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς ή άλλους «θερµούς» µήνες, οι αθλητικοί επισκέπτες επιλέγουν τον χειµώνα. Αυτό µπορεί να αξιολογηθεί ως αρκετά θετικό, καθώς η τάση για διασπορά της τουριστικής κίνησης στον χρόνο, συµβάλλει θετικά στην τόνωση της αγοράς αφενός χρονικά, αφετέρου γεωγραφικά. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, πρωταθλητής στην επισκεψιµότητα είναι ο µήνας Μάρτιος, κατά τον οποίο καταγράφηκαν 9.389 επισκέπτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 28.9% του συνολικού αριθµού επισκεπτών για το 2017. ∆εύτερος τερµατίζει ο Φεβρουάριος µε 5.171 επισκέπτες (15,9%), ενώ τρίτος είναι ο Νοέµβριος µε 5.064 (15,6%). Ακολουθούν ο Απρίλιος µε 3.533 επισκέπτες (10,9%) και οι µήνες Ιανουάριος µε 2.754 και Μάιος µε 1.165 επισκέπτες, µε ποσοστά της τάξης του 8.5% και 6,3% αντιστοίχως. Στις επόµενες τρεις θέσεις βρίσκονται οι µήνες Οκτώβριος, Ιούνιος και Ιούλιος, στους οποίους αντιστοιχούν 1.788 (5,5%), 1,165 (3,6%) και 745 (2,3%) επισκέπτες αντίστοιχα. Στις τελευταίες τρεις θέσεις τερµάτισαν οι µήνες Αύγουστος µε 398 επισκέπτες (1,2%), ∆εκέµβριος µε 321 επισκέπτες (1%) και Σεπτέµβριος µε µόλις 138 επισκέπτες (0,4%).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του αθλητικού τουρισµού, καταγράφοντας τον µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών µε ποσοστό 35% και αριθµό 11.388 ατόµων. ∆εύτερος σε κατάταξη µε 6.745 επισκέπτες και ποσοστό 21% ο µαραθώνιος, ενώ ακολουθούν οι πολεµικές τέχνες µε 2. 416 επισκέπτες και ποσοστό 8%. Τα αθλήµατα της σκοποβολής προσέλκυσαν 2.289 επισκέπτες (ποσοστό 7%), ενώ το άθληµα της ποδηλασίας προσέλκυσε 2.095 άτοµα (ποσοστό 7%). Η κολύµβηση και τα άλλα θαλάσσια αθλήµατα συγκέντρωσαν ποσοστό µόλις 6% και 2.062 επισκέπτες, ενώ το άθληµα της αντισφαίρισης/τένις προσέλκυσε 1.382 επισκέπτες µε ποσοστό 4% επί του συνόλου. Ποσοστό της τάξης του 2% έκαστο προσέλκυσαν τα αθλήµατα του τριάθλου και των καταδύσεων, µε 780 και 773 επισκέπτες αντίστοιχα. Τέλος, τα διάφορα άλλα αθλήµατα (καλαθόσφαιρα, σνούκερ, στίβος, ιστιοπλοΐα, αντιπτέριση/badminton, αναρρίχηση, µπριτζ, ψάρεµα, χόκεϋ, γυµναστική-χορός, πετοσφαίριση και beach volley, σκουός, πάλη) προσέλκυσαν αθροιστικά 2.599 επισκέπτες, ήτοι 8% επί του συνολικού αριθµού επισκεπτών για το 2017.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ 
Από τουλάχιστον 84 διαφορετικές χώρες προήλθαν οι 32.529 αθλητικοί επισκέπτες κατά το έτος 2017. Πρώτη κόβει την κορδέλα η Ρωσία µε 2.912 επισκέπτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 9%, ενώ δεύτερο έρχεται το Ηνωµένο Βασίλειο µε 1.608 επισκέπτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,9%. Η Ελβετία κατετάχθη στην τρίτη θέση µε 957 επισκέπτες και ποσοστό 2,9%, ενώ ακολούθησε η Πολωνία µε 858 επισκέπτες και ποσοστό 2,6%. Στην πέµπτη και έκτη θέση βρέθηκαν η Φινλανδία, Βέλγιο και Αυστρία µε 742 (2,3%), 630 (1,9%) και 574 (1,8%) επισκέπτες, αντίστοιχα. Οι επισκέπτες, οι οποίοι προήλθαν από τη Γερµανία, ανήλθαν στους 544 και ποσοστό 1,7%, ενώ µόλις 515 επισκέπτες, ήτοι 1,6% επί του συνόλου, προήλθαν από την Ελλάδα. Ακολουθεί η Νορβηγία µε 491 επισκέπτες και ποσοστό 1,5% και η Σαουδική Αραβία µε 465 επισκέπτες και ποσοστό 1,4%, ενώ έπονται οι επισκέπτες από ∆ανία, Λίβανο και Ρουµανία, οι οποίοι ανήλθαν στους 378 (1.2%), 375 (1,2%) και 361 (1,1%) αντίστοιχα. Επίσης, 345 επισκέπτες και ποσοστό 1,1% προήλθαν από το Καζακστάν, ενώ από τις χώρες της Σουηδίας και της Βουλγαρίας προήλθαν 334 (1%) και 277 (0,9%) επισκέπτες αντίστοιχα. Ένα ποσοστό της τάξης του 14,2% που αντιστοιχεί σε 4,621 επισκέπτες, περιλαµβάνει επισκέπτες από άλλες 67 διαφορετικές χώρες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για 15.542 αθλητικούς επισκέπτες, δηλαδή ένα ποσοστό ύψους 47,8% του συνόλου, δεν δηλώθηκαν δεδοµένα αναφορικά µε τις χώρες προέλευσης. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις και οργανισµοί που συµµετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε τη µεταβολή του αριθµού των διανυκτερεύσεων για αθλητικούς σκοπούς µεταξύ του 2016 και 2017. Ακολούθως, τους ζητήθηκε να καταγράψουν αναλόγως της απάντησής τους και το ποσοστό αύξησης ή µείωσης, το οποίο παρατήρησαν µε βάση την εµπειρία τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 46% του δείγµατος απάντησαν ότι εντόπισαν αύξηση στον αριθµό των διανυκτερεύσεων το 2017 σε σύγκριση µε το 2016, 31% δεν είδαν καµιά µεταβολή, ενώ 16% των ερωτηθέντων παρατήρησαν µείωση. Ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 6% δεν έδωσαν απάντηση στο ερώτηµα, ενώ το 1% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις και οργανισµοί που είδαν µείωση στον αριθµό των διανυκτερεύσεων µεταξύ των ετών 2016 και 2017, όταν κλήθηκαν να καταγράψουν το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης, αυτό ανήλθε κατά µέσο όρο στο 20%.  Αναλυτικότερα, το 36% των συµµετεχόντων αντιλήφθηκαν µείωση της τάξης του 11-30%, ενώ το 18% παρατήρησαν µείωση πέραν του 51%. Ποσοστό της τάξης του 9% εντόπισαν µικρή µείωση της τάξης του 1-5%, ενώ αντίστοιχο ποσοστό συµµετεχόντων (9%) αντιλήφθηκαν µείωση της τάξης του 31-50%. Όσον αφορά στις απαντήσεις ως προς το ποσοστό αύξησης του αριθµού διανυκτερεύσεων, παρατηρείται κατά µέσο όρο αύξηση της τάξεως του 17,5%. Αναλυτικότερα, το 26% του δείγµατος ανέφεραν αύξηση µεταξύ 11-30%, ενώ το 13% αντιλήφθηκαν αύξηση πέραν του 51%. Επιπλέον, τα διαστήµατα αύξησης της τάξης του 31-50% και 6-10% συγκέντρωσαν έκαστο αναφορές από το 10% του δείγµατος. Μικρότερη αύξηση της τάξης του 1-5% στις διανυκτερεύσεις, παρατήρησε µόλις το 3% του δείγµατος.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
Η έρευνα βασίστηκε σε στατιστικό δείγµα αποτελούµενο από 68 επιχειρήσεις και οργανισµούς, ποσοστό 25,3% επί του συνόλου των ενδιαφεροµένων, από τους οποίους ζητήθηκε να συµµετάσχουν στην έρευνα και αριθµούσαν 270 επιχειρήσεις και οργανισµούς. Ποσοστό 21% του δείγµατος αποτελείται από επιχειρήσεις διαµονής, ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, τουριστικά χωριά και διαµερίσµατα, κάτι που σε απόλυτους αριθµούς µεταφράζεται σε 14 επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων και διαµερισµάτων αποτελείται από ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 12% του συνολικού δείγµατος. Τα τουριστικά πρακτορεία αντιπροσωπεύουν το 10% του δείγµατος, όπως επίσης και τα κέντρα καταδύσεων που αποτελούν ένα επιπρόσθετο 10%. Οι αθλητικές οµοσπονδίες είχαν τη µεγαλύτερη συµµετοχή µε ποσοστό 32%, ενώ το 9% του δείγµατος αποτελείται από αθλητικούς συνδέσµους και οµίλους, 6% από αθλητικές εγκαταστάσεις, 3% από αθλητικές οµάδες και τέλος, 9% από άλλες επιχειρήσεις και οργανισµούς.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος των 68 επιχειρήσεων/οργανισµών που συµµετείχαν στην έρευνα µε βάση την έδρα τους, το µεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στην επαρχία Λευκωσίας µε 37%, ακολουθεί µε 18% η επαρχία Αµµοχώστου, µε 16% η επαρχία Λάρνακας, µε 16% η επαρχία Λεµεσού και τέλος µε 13% η επαρχία Πάφου. ΕΤ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ