Τα μεγαλύτερα γεγονότα της κυπριακής οικονομίας για το 2018

Χρονιά ορόσηµο για την κυπριακή οικονοµία στο σύνολό της ήταν το 2018.

Του Νέστορα Βασιλείου

Από τις αρχές του έτους τα φώτα ήταν στραµµένα στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η οποία έσπασε στα δύο και διαγράφηκε από τον τραπεζικό χάρτη.

Η κυπριακή οικονοµία συνέχισε να καταγράφει ισχυρούς ρυθµούς ανάπτυξης και τα πλεονάσµατα µεγεθύνθηκαν σε σύγκριση µε το 2017. Το 2018 έµελλε να είναι η χρονιά της µεγάλης επιστροφής της Κύπρου στα σαλόνια της επενδυτικής βαθµίδας. 

01. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 • 03/01 Η Συνεργατική ανακοινώνει ότι υπερκάλυψε τους στόχους για µείωση των ΜΕ∆. Η µείωση άγγιξε τα €806 εκ., και είχαν φτάσει, στο τέλος ∆εκεµβρίου του 2017, στα €6.4 δισ.  
 • 09/01 Οι σχεδιασµοί για τη λειτουργία στην Κύπρο το 2021 του πρώτου καζίνου-θερέτρου παρουσιάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ονοµάζεται «Πόλη των ονείρων της Μεσογείου». 16/01 Το «ηφαίστειο» του Συνεργατισµού σιγοβράζει και αρχίζουν σιγά σιγά οι πρώτες αναφορές για τη δηµιουργία φορέα διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
 • 19/01 Η Κεντρική Τράπεζα σπάει τη σιωπή της και εκδίδει ανακοίνωση µε την οποία υπενθυµίζει ότι οι καταθέσεις µέχρι €100 χιλ. είναι ασφαλισµένες. ∆εν κατονοµάζει την Συνεργατική.
 • 26/01 Η ψιθυρολογία έχει προκαλέσει επιχειρησιακά προβλήµατα στη Συνεργατική, απαντά ο Γενικός της ∆ιευθυντής, σχολιάζοντας τις εκροές  καταθέσεων.

02. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 • 14/02 Η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού έχει «θερµά» τετ α τετ στην Κύπρο. Η επίσκεψη της σιδηράς κυρίας του SSM «προαναγγέλλει» τις δραστικές αλλαγές που θα επέλθουν µέχρι το καλοκαίρι.  
 • 21/02 Εργατική αναταραχή στη Συνεργατική, από την απόλυση 25 υπαλλήλων που δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους. Σε θέσεις µάχης οι συντεχνίες.
 • 22/02 Η Συνεργατική αναστέλλει τις απολύσεις. 
 • 27/02 Άγγιξαν τα €552 εκατοµµύρια οι ζηµιές της Τράπεζας Κύπρου.

03. ΜΑΡΤΙΟΣ

 • 10/03 Η µείωση των ΜΕ∆, τα τελευταία τρία χρόνια, δεν ήταν η στοχευµένη, λέει η ∆ιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. 
 • 14/03 Ελάχιστες περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών από Κύπριους ή φορολογικούς κατοίκους Κύπρου απεκάλυψε η διερεύνηση των Εγγράφων του Παναµά.
 • Η κατάσταση στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εµπνέει ανησυχία. 
 • Συζητούν φορέα διαχείρισης δανείων, ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για την παρουσίαση του Σχεδίου «Εστία».  
 • 17/03 Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο BB+/B, µε θετικές προοπτικές.
 • 19/03 Η Συνεργατική ανοίγει εικονικό δωµάτιο δεδοµένων για την προσέλκυση επενδυτών δίδοντας δύο επιλογές. Να επενδύσουν: 1) Στον πλήρως αδειοδοτηµένο τραπεζικό οργανισµό. 2) Στο σύνολο ή µέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. 
 • 26/03 ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥ∆Υ λαµβάνουν τη διαβεβαίωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι οι εργαζόµενοι στη Συνεργατική δεν θα θυµατοποιηθούν.
 • 29/03 Ολοκληρώνεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Συνεργατική. 

04. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 • 02/04  Κίνηση µατ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Ο επιτόπιος έλεγχος κατέδειξε την ανάγκη να αυξηθούν οι προβλέψεις της Συνεργατικής κατά 816 εκατοµµύρια ευρώ. Απαιτούνται κεφαλαιακές ανάγκες €600 εκ. περίπου. 
 • 03/04 ∆ιασπάται οριστικά ο Συνεργατισµός µετά τις κυβερνητικές κινήσεις στήριξής του µε €2,5 δισ. µε τη χρήση οµολόγου και ρευστών διαθεσίµων. Το κράτος λαµβάνει ως εξασφάλιση: Όλα τα ΜΕ∆, αριθµό συµµετοχών του Συνεργατισµού σε ιδιωτικές και συνεργατικές εταιρείες, ακίνητα στις ελεύθερες και στις κατεχόµενες περιοχές συνολικής αξίας €7,6 δισ. 
 • 12/04 Η ζυγαριά γέρνει προς την κατεύθυνση της διάθεσης του «καλού» Συνεργατισµού σε  επενδυτή και στη δηµιουργία κρατικού φορέα διαχείρισης δανείων από το «κακό» του κοµµάτι, δηλώνει εµµέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Οικονοµικών. Ο ∆ιευθυντής Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας τονίζει ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση των νοµοθεσιών, το συντοµότερο δυνατό, για αντιµετώπιση των ΜΕ∆. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προτείνει τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής από τον Γενικό Εισαγγελέα.
 • 18/04  Το σενάριο της συγχώνευσης της «καλής» Συνεργατικής µε άλλη κυπριακή τράπεζα φαίνεται να ευνοεί και η Φρανκφούρτη, δηλώνει ο Υπουργός Οικονοµικών 
 • 21/04 Κατά µία βαθµίδα, στο ΒΒ+ από ΒΒ, αναβάθµισε την Κύπρο ο οίκος αξιολόγησης Fitch, µε προοπτικές σε θετικό ορίζοντα. 
 • 25/04  Οι ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές δίδουν παράταση µέχρι τις 15 Μαΐου στους επενδυτές που επέδειξαν ενδιαφέρον για τη Συνεργατική, για να υποβάλουν τις δεσµευτικές τους προτάσεις.

05. ΜΑΪΟΣ

 • 04/05  Ο Υφυπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ επισκέπτεται την Κύπρο και συναντάται µε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εξωτερικών, τη ∆ιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας και άλλους αρµόδιους φορείς. 
 • 09/05  Οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις στις κυπριακές Αρχές για το θέµα του καταλόγου προσώπων τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους. 
 • 14/05  
 • Έληξε η διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών στον Συνεργατισµό. Υποβλήθηκαν δύο δεσµευτικές προσφορές, από την Ελληνική Τράπεζα και το Apollo Capital Management.
 • 15/05  Το πρώτο τρίµηνο του 2018 ο ρυθµός ανάπτυξης άγγιξε το 3,8% του ΑΕΠ.
 • 21/05 Η Κυβέρνηση εισάγει, µεταξύ άλλων, ανώτατο όριο αποδοχής αιτήσεων, που περιορίζει τις πολιτογραφήσεις στις 700 ανά έτος.  
 • 22/05 Πρόστιµο €715 χιλιάδων επέβαλε στη CDB η Κεντρική Τράπεζα για µη συµµόρφωσή της µε πρόνοιες των νόµων που αφορούν στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και στην οδηγία για το ξέπλυµα χρήµατος. 
 • 25/05  Κατά µία βαθµίδα, στο ΒΒ από BB (low), αναβάθµισε την Κύπρο ο οίκος αξιολόγησης DBRS.
 • 29/05  Κέρδη €43 εκατ. και κέρδη ανά µετοχή ύψους 10 σεντ κατέγραψε για το α’ τρίµηνο 2018 η Τράπεζα Κύπρου.
 • 31/05  Σε καταρχήν συµφωνία για τερµατισµό των αποκοπών στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο κατέληξαν ΠΕΟ και ΣΕΚ µε την Κυβέρνηση. Οι αποκοπές θα αποκατασταθούν σε έξι δόσεις µέχρι το 2023.

06. ΙΟΥΝΙΟΣ

 • 01/06  Η Ελληνική Τράπεζα καταγράφει κέρδος €28,6 εκατοµµυρίων για το πρώτο τρίµηνο του 2018.  
 • 06/06  Ολικό λίφτινγκ στο νοµοθετικό πλαίσιο, για επιτάχυνση της µείωσης των ΜΕ∆ επιχειρεί η Κυβέρνηση.
 • 14/06  Ικανοποιηµένες φεύγουν από το Προεδρικό οι συντεχνίες των εργαζοµένων στη Συνεργατική και ετοιµάζονται να διαβουλευθούν µε τη ∆ιεύθυνση της Τράπεζας το σχέδιο εθελούσιας εξόδου.
 • 15/06  Η Κυβέρνηση ενέκρινε, κατ’ αρχήν, τη συµφωνία για τη Συνεργατική, ύστερα από την πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Τράπεζα.
 • 18/06  Την έγκριση της πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
 • 20/06  Ο Πρόεδρος ζητεί από τον Γενικό Εισαγγελέα διορισµό ερευνητικής επιτροπής για τον Συνεργατισµό.
 • 21/06 Το Ανώτατο ∆ικαστήριο απορρίπτει την αίτηση για εκκαθάριση της FBME.
 • 25/06 Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε µε τη Συνεργατική τη συµφωνία για τη µεταφορά του «καλού» Συνεργατισµού στην Τράπεζα.
 • 26/06 Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης στα πλαίσια της συµφωνίας µεταξύ της Συνεργατικής και της Ελληνικής.
 • 28/06  Το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον Πρόεδρο της Βουλής και ενέκρινε τέσσερα νοµοσχέδια και ένα προσχέδιο κανονισµών, ώστε να καλυφθούν κενά και αδυναµίες στην αντιµετώπιση των ΜΕ∆. Αν δεν ολοκληρωθεί η συµφωνία µεταφοράς του «καλού» Συνεργατισµού στην Ελληνική, η εναλλακτική λύση θα είναι καταστροφική, προειδοποιεί ο ∆ιευθυντής Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας.
 • 29/06 Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλεί τις πολιτικές δυνάµεις να λάβουν αποφάσεις ευθύνης και να σώσουν τη χώρα, δηλώνοντας πως η κυπριακή οικονοµία βρίσκεται στον αέρα.
 • Η Κεντρική Τράπεζα επαναλαµβάνει ότι οι καταθέσεις κάτω των €100 χιλ. στον Συνεργατισµό είναι ασφαλισµένες.
 • Ουρές στα υποκαταστήµατα της Συνεργατικής και αναλήψεις €70 εκατ. µέχρι το µεσηµέρι.

07. ΙΟΥΛΙΟΣ

 • 03/07 Το Υπουργικό Συµβούλιο, σε έκτακτη συνεδρία, εγκρίνει το Σχέδιο «Εστία» και το πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης των ΜΕ∆. Το ∆.Σ. της Συνεργατικής υποβάλλει την παραίτησή του.
 • 06/07 ∆ιορίζεται η Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατισµού, υπό τον Γεώργιο Αρέστη.
 • 08/07  Η Βουλή, σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, ψήφισε πέντε νοµοσχέδια και ενέκρινε έναν κανονισµό για τα ΜΕ∆. Ενέκρινε την κυβερνητική εγγύηση για τη συµφωνία απορρόφησης του «καλού» Συνεργατισµού από την Ελληνική. 
 • 10/07 Η Ολοµέλεια ψηφίζει πέντε προτάσεις νόµου που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ∆ΗΣΥ για φορολογικές ελαφρύνσεις και ανοίγει τον δρόµο για µεγάλες πωλήσεις πακέτων δανείων.
 • Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει τη συµφωνία πώλησης της θυγατρικής της τράπεζας στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Cynergy.
 • 12/07 Εξυγιαίνεται ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας της Κύπρου, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά τη συµφωνία για τη Συνεργατική.
 • 26/07 ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥ∆Υ εγκρίνουν οµόφωνα το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης 900 υπαλλήλων της Συνεργατικής.
 • 27/07 Το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή της MIG και άλλων Ελλαδιτών επενδυτών κατά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που έγινε το 2013, µε την οποία διεκδικούσαν ποσό πέραν του €1 δισ. ως αποζηµιώσεις. 
 • 28/07 Σε αναβάθµιση της Κύπρου σε Ba2, δύο βαθµίδες µακριά από την επενδυτική, προχωρεί ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. 

08. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 • 03/08  Αρχίζουν οι δηµόσιες ακροάσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισµό. 
 • 13/08  Τη συµφωνία της µε την Emma Alpha Holding για µετοχές αξίας €50 εκατ. στην επερχόµενη έκδοση δικαιωµάτων ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.
 • 14/08  Θετικό ρυθµό ανάπτυξης 3.9% καταγράφει το δεύτερο τρίµηνο του έτους η κυπριακή οικονοµία.  
 • 21/08  Στους 1,040 έκλεισε ο αριθµός των υπαλλήλων του Συνεργατισµού που επέλεξαν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου.
 • 22/08  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση µετοχών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους €150 εκατ. Αποτελούσε προϋπόθεση για τη συµφωνία απόκτησης του «καλού» Συνεργατισµού. 
 • ∆ιαστάσεις λαµβάνει η πτώχευση της εγγεγραµµένης στην Κύπρο Olympic Insurance.
 • 23/08 Για επίµονες προσπάθειες Υπουργείου Οικονοµικών και Συνεργατικής να αποτρέψουν τη διενέργεια ελέγχου κάνει λόγο ο Γενικός Ελεγκτής, καταθέτοντας στην Ερευνητική Επιτροπή.  28/08  Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την πώληση ΜΕ∆ €2,7 δισ. στο επενδυτικό ταµείο Apollo. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη πώληση δανείων στην ιστορία. 
 • 31/08 Υποστολή σηµαίας για τη Συνεργατική, η οποία διαγράφεται από τον τραπεζικό χάρτη του τόπου. Μετονοµάζεται σε ΣΕ∆ΙΠΕΣ, ενώ εγκρίνεται η αποχώρηση 1.026 εργαζοµένων µέσω του σχεδίου εθελούσιας εξόδου, µε κόστος €139 εκ.

09. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

 • 03/09  H Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί και επίσηµα η µεταφορά ορισµένων εργασιών, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υποχρεώσεων της ΣΚΤ. 
 • 04/09  Οποιαδήποτε απόφαση συµψηφισµού δανείων/καταθέσεων ήταν αυστηρά απόφαση της πρώην Συνεργατικής, αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα. 
 • 08/09 Σαράντα οκτώ ώρες για να βρουν λύσεις σε σχέση µε τρεχούµενους λογαριασµούς οι οποίοι δεν µεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα και έχουν συµψηφιστεί ή κλείσει έδωσε στην πρώην Συνεργατική και στην Ελληνική η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. 
 • 10/09 Κέρδη €35 εκ. κατέγραψε το πρώτο εξάµηνο του έτους η Ελληνική Τράπεζα.
 • 13/09 Το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισµό του 2019.  Πλεονασµατικός και µε αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλώνει ο Χάρης Γεωργιάδης.
 • 15/09 Σε επενδυτική κατηγορία, ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια στην κατηγορία «σκουπίδια», αναβάθµισε την κυπριακή οικονοµία ο οίκος αξιολόγησης S&P, θέτοντας σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές της οικονοµίας.  
 • 17/09 Η Κεντρική Τράπεζα πιστοποιεί ότι η Κύπρος ανακτά την πρόσβασή της στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 • 19/09 Ανάρπαστο έγινε το δεκαετές οµόλογο της ∆ηµοκρατίας. Η Κύπρος κεφαλαιοποίησε στις διεθνείς αγορές την αναβάθµισή της στην επενδυτική βαθµίδα από τους S&P. Αντλεί €1,5 δισ. µε επιτόκιο 2,37% και απόδοση 2,40%.
 • 28/09  Το επαρχιακό ∆ικαστήριο Αµµοχώστου δέσµευσε περιουσιακά στοιχεία της MIG για λογαριασµό «κουρεµένου» καταθέτη.

10. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 • 09/10 Ο Χάρης Γεωργιάδης καταθέτει τον κρατικό προϋπολογισµό του 2019 στον Πρόεδρο της Βουλής.
 • 10/10  Με στόχο την προσέλκυση επενδυτών στον τοµέα της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας, η Κύπρος εγκαινίασε το «Olivewood».
 • 15/10  Στο 40,3% υποχώρησαν τα ΜΕ∆ στο τέλος Ιουνίου του 2018, παρουσιάζοντας µείωση €3,3 δισεκατοµµυρίων σε σύγκριση µε το τέλος Μαρτίου.
 • 17/10 Η αεροπορική εταιρεία Cobalt αναστέλλει τις πτήσεις της.
 • 19/10 Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έγινε ο δεύτερος οίκος µετά τον Standard and Poor’s που αναβαθµίζει την Κύπρο στην επενδυτική βαθµίδα. Ο οίκος αναβάθµισε την µακροπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονοµίας κατά µία βαθµίδα, στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+, αναθέτοντας σταθερή προοπτική.  
 • 24/10 ∆ιορίζονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας οι Μάκης Κεραυνός και Γιάννης Σαββίδης. 
 • 29/10 Στα €769,7 εκ. αυξήθηκε το πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2018. 

11. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 • 2/11 Η Κεντρική Τράπεζα θέτει σε εφαρµογή την αναθεωρηµένη της οδηγία για τις εταιρείες-κέλυφος, την οποία απέστειλε στις τράπεζες.
 • 14/11  Το µοντέλο των υψηλών καταθέσεων από πολίτες εκτός ΕΕ και των εταιρειών-κέλυφος χωρίς πραγµατική παρουσία έχει τελειώσει, δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης.
 • Ευθύνες στην Κυβέρνηση, στα κόµµατα και στη διοίκηση της πρώην Συνεργατικής καταλόγισε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. 
 • Στο 3,6% του ΑΕΠ υπολογίζεται ο ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας το τρίτο τρίµηνο του 2018.
 • 16/11 Ο πρέσβης της Ρωσίας διατυπώνει την ενόχληση της Μόσχας από την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες-κέλυφος. 
 • 22/11 Ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει για επτά και πλέον ώρες στην Ερευνητική Επιτροπή και υπεραµύνεται των αποφάσεων που λήφθηκαν για την πρώην Συνεργατική.  
 • 23/11 Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS γίνεται ο τρίτος οίκος που αναβαθµίζει την οικονοµία της Κύπρου στην επενδυτική βαθµίδα.
 • 27/11  Το Υπουργείο Οικονοµικών µε ανακοίνωσή του υπεραµύνεται των χειρισµών του για το Σχέδιο «Εστία». 
 • Ζηµιές 37 εκατοµµυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το εννιάµηνο του 2018 η Τράπεζα Κύπρου.  
 • 30/11 Υπερχείλισαν τα κρατικά ταµεία. Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου καταγράφηκε πλεόνασµα €852,8 εκ., το οποίο αντιστοιχεί στο 4,1% του ΑΕΠ.

12. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 • 03/12  Η Κοµισιόν εγκρίνει το Σχέδιο «Εστία».
 • 10/12  Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.
 • 13/12  Ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισµός του 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ