Προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εταιρείες

Και πώς μπορούν να τα λύσουν.

Η συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις (Regulatory Compliance) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα. Το πρόβλημα εντάθηκε με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR), στις 25 Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός δημιούργησε μεγάλη ανησυχία σε όλες τις επιχειρήσεις στην Κύπρο και σύγχυση αναφορικά με το τι έπρεπε να κάνουν για να συμμορφωθούν. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007-2018 (που θεσπίζει την τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), είναι άλλη μία νομοθεσία με την οποία συγκεκριμένες εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν, μια διαδικασία πολύπλοκη και εξαιρετικά χρονοβόρα.

Αυτό που προκαλεί τον μεγαλύτερο φόβο είναι το αυξανόμενο κόστος, ο αριθμός των πόρων αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης συμμόρφωσης σε κάθε οργανισμό. Πολλές εταιρείες λανθασμένα θεωρούν πως, χρησιμοποιώντας απαρχαιωμένα συστήματα που εξυπηρετούσαν στο παρελθόν ή ανταποκρίνονταν στις ανάγκες διαφορετικού είδους διαχείρισης  της εταιρείας, μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά και τώρα. 

Ο κάθε οργανισμός ή επιχείρηση πρέπει γρήγορα να αντιληφθεί τις πραγματικές του ανάγκες και να εξελιχθεί υιοθετώντας νέα συστήματα που είναι καταλληλότερα για αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έπρεπε να είναι στους πρωταρχικούς στόχους που θέτουν οι CEO και οι Διευθυντές στις επιχειρήσεις τους,  έτσι ώστε να καταστήσουν τη συμμόρφωση σαν ένα τρόπο ζωής. Ενώ η οικοδόμηση μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση από μόνη της, υπάρχουν και άλλες που πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ο εντοπισμός αυτών των προβλημάτων νωρίς και η λήψη διορθωτικών ενεργειών όχι μόνο θα εξοικονομήσουν χρήματα και πόρους, αλλά θα διασφαλίσουν και ένα σύστημα που είναι ευέλικτο για να ικανοποιήσει γρήγορα τις μελλοντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.  

Ακόμα μια πρόκληση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.  Στην προσπάθεια των οργανισμών  να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, πολλές φορές αγνοούν πως η ασφαλής διαχείριση των δεδομένων και η διασφάλιση της ποιότητας τους θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός τους στόχος. Αυτό έχει ως συνέπεια αυξημένο κόστος, μειωμένη παραγωγικότητα αλλά και απώλεια πιθανών ευκαιριών ανάπτυξης. 

Όταν οι εργαζόμενοι έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα, είναι εξουσιοδοτημένοι με τη διορατικότητα που χρειάζονται για να παίρνουν καλύτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Οι προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι χάνουν δύο ώρες την ημέρα ψάχνοντας για δεδομένα, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της παραγωγικότητας και απόδοσης τους μέχρι και 20%.

Αντίστροφα, οι οργανισμοί που επενδύουν στην αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση των δεδομένων τους επωφελούνται από την εξοικονόμηση κόστους και την καλύτερη παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μη αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων σημαίνει χαμένες ευκαιρίες και χαμένα έσοδα. Πέρα από τη μείωση της παραγωγικότητας, οι ευρύτερες συνέπειες της κακής διαχείρισης δεδομένων μπορούν να παραλύσουν τους οργανισμούς. Οι εταιρείες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διαχείρισης δεδομένων τους ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν σημαντική μακροπρόθεσμη ζημιά στην επιχείρησή τους.

Τώρα με το Moebius Software μπορείτε να δώσετε τη λύση σε όλα τα πιο πάνω προβλήματα διαμορφώνοντας το ανάλογα με τις ανάγκες σας 

Ευτυχώς υπάρχουν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης δεδομένων. Σκεφτείτε οικονομικά, με υψηλή απόδοση, όπως ακριβώς το θέλετε εσείς, «όλα σε ένα»! 

Το λογισμικό Moebius περιλαμβάνει μια σειρά από ενότητες (modules) σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν με βάση τις ανάγκες του. 

Επιπλέον, με το Moebius έχετε πάντα τον έλεγχο από όπου και αν βρίσκεστε αφού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας από το κινητό σας ανά πάσα στιγμή.

Το Moebius είναι ιδανικό για εταιρική διαχείριση για καταπιστευματικές εταιρείες (Fiduciary) δίνοντας μια ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση εταιρειών και κεφαλαίων, εταιρικά μητρώα, δομές και έντυπα καταχωρητών, KYC και συμμόρφωση, καταγραφή χρόνου και εξόδων, τιμολόγηση και πληρωμές.

Το Moebius παρέχει μια αποτελεσματική λύση για τους επαγγελματίες συμμόρφωσης (compliance officers) αφού περιλαμβάνει έναν πλήρως προσαρμόσιμο μηχανισμό Κανόνων Κινδύνου σε συνδυασμό με ολοκληρωμένους ελέγχους ιστορικού, εκθέσεις ρυθμιστικών εκθέσεων ready-to-go και διαχείριση εγγράφων για ασφαλή κατάθεση εμπιστευτικών εγγράφων.

Το Moebius μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από δικηγορικά γραφεία αφού παρέχει εξιδεικευμένες λύσεις διαχείρισης νομικών πρακτικών. Συνδέει όλες τις διαδικασίες από τις λεπτομέρειες των υποθέσεων, προγραμματίζει τις εμφανίσεις στο δικαστήριο βάση ημερολογίου και τα ραντεβού, αποθηκεύει και προστατεύει σημαντικά έγγραφα, καταγράφει τον χρόνο, τις δαπάνες, την τιμολόγηση και παρέχει λεπτομερή αναφορά απόδοσης.

Το Moebius είναι ιδανικό για κάθε επιχείρηση. Μειώστε το χρόνο αναζήτησης και διαχείρισης εγγράφων, ελαχιστοποιήστε τα σφάλματα εγγράφων και βελτιώστε τη συνεργασία σε όλη την επιχείρησή σας, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοση της. Μια εύχρηστη και οικονομικά προσιτή λύση, κατάλληλη για οποιοδήποτε μέγεθος ή τύπο επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα για το Moebius στη σελίδα https://www.moebiussoftware.com/ και ζητήστε άμεσα τη δωρεάν δοκιμή που θα σας λύσει τα χέρια! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ