Κτήμα Δυμάτου: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

«Υπάρχει έδαφος και χώρος για ενασχόληση των νέων µε τη γεωργία», αναφέρουν στο Economy Today ο Μιχάλης και η ∆άφνη Σάββα, ιδιοκτήτες του Κτήµατος ∆υµάτου.

Επιμέλεια: Ναταλία Γεωργιάδου

«Υπάρχει έδαφος και χώρος για ενασχόληση των νέων µε τη γεωργία», αναφέρουν στο Economy Today ο Μιχάλης και η ∆άφνη Σάββα, ιδιοκτήτες του Κτήµατος ∆υµάτου. Το νεαρό ζευγάρι, το οποίο εγκατέλειψε τη ζωή της πόλης για να ακολουθήσει το όνειρό του, µοιράζεται στο Economy Today την εµπειρία του και παράλληλα µας µιλά για το επιχειρηµατικό του εγχείρηµα και την ενασχόληση µε τη βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή σταφυλιών και µήλων ποιότητας.

Τι σας οδήγησε στη δηµιουργία του Κτήµατος ∆υµάτου;

Είµαστε ένα νεαρό ζευγάρι που συνειδητά εγκαταλείψαµε τη ζωή της πόλης, αφήσαµε δουλειές και καριέρες και µετακοµίσαµε µόνιµα µαζί µε τα παιδιά µας στα ορεινά και συγκεκριµένα στο χωριό ∆ύµες, στην περιοχή Πιτσιλιάς. Ο αυθεντικός χαρακτήρας της περιοχής ήταν αυτό που µας κέρδισε. Αυτό το ανάγλυφο, τα κτήµατα πάνω στις πλαγιές, το υψόµετρο 1.300 µέτρα, ένα τερουάρ από τα πιο ιδανικά για την καλλιέργεια και παραγωγή σταφυλιών και µήλων ποιότητας. Επίσης, οι επιρροές απ’ τα ταξίδια στο εξωτερικό µάς έκαναν να δούµε τον ορεινό όγκο του Τροόδους εντελώς διαφορετικά.

Πείτε µας λίγα λόγια για το Κτήµα ∆υµάτου και τι περιλαµβάνει.

Το Κτήµα ∆υµάτου είναι ένα µεγάλο οικογενειακό αγρόκτηµα πάνω από το χωριό ∆ύµες, το οποίο αναλάβαµε εξ ολοκλήρου πριν από πέντε χρόνια. Μια από τις πρώτες ενέργειές µας, αναλαµβάνοντας το κτήµα, ήταν η µετατροπή του από τη συµβατική αποκλειστικά στη βιολογική καλλιέργεια. Η µετατροπή αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική, ειδικά για την εποχή µας, πρωτίστως για τη συµβολή µας στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και για την παραγωγή ποιοτικότερης πρώτης ύλης. Πέρα από την πρωτογενή παραγωγή, δηµιουργούµε χειροποίητα προϊόντα χαµηλών παρεµβάσεων σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στο κτήµα. Η γκάµα των προϊόντων µας περιλαµβάνει το µηλόξυδο, µε παραγωγή αποκλειστικά σε δρύινο βαρέλι, τους βιολογικούς χυµούς µε βάση το µήλο και τις χειροποίητες µαρµελάδες.

Για τη δηµιουργία του κτήµατος, έχετε λάβει χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Πόσο εύκολη θα ήταν η δηµιουργία του κτήµατος χωρίς τη βοήθεια της ΚΑΠ;

Η χορηγία που έχουµε λάβει από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν µια σηµαντική στήριξη για το ξεκίνηµα του εγχειρήµατός µας. Γενικότερα, οι χορηγίες είναι µια µεγάλη βοήθεια, νοουµένου ότι έχεις ένα ξεκάθαρο πλάνο.

Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; Έχετε κάποιο όνειρο για το κτήµα που δεν το έχετε ακόµη υλοποιήσει;

Τα µελλοντικά µας σχέδια περιλαµβάνουν την οινοποίηση και την ανάδειξη σπάνιων κυπριακών ποικιλιών αµπέλου. Για τον σκοπό αυτό έχουµε ήδη ξεκινήσει τις φυτεύσεις στο κτήµα και τα επόµενα χρόνια θα ασχοληθούµε εντατικά µε την καλλιέργειά τους.

Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για να ασχοληθούν µε τον τοµέα της γεωργίας; Μέσα από την εµπειρία σας, τι θα συµβουλεύατε όλους εκείνους τους νέους που θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους αλλά δεν το τολµούν;

Θεωρούµε ότι υπάρχει έδαφος και χώρος για ενασχόληση νέων ανθρώπων, φτάνει να έχουν ξεκάθαρο πλάνο και µια µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τον σεβασµό και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Η γκάµα των προϊόντων µας περιλαµβάνει το µηλόξυδο, µε παραγωγή αποκλειστικά σε δρύινο βαρέλι, τους βιολογικούς χυµούς µε βάση το µήλο και τις χειροποίητες µαρµελάδες»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ