TechIsland: Πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης η τεχνολογία

Η Κύπρος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να καταστεί παγκόσμιο κέντρο για εταιρείες ICT.

«Η εδραίωση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη στην κυπριακή οικονομία», τονίζει σε συνέντευξή του στο Economy Today o Γενικός Διευθυντής της TechIsland, Μάριος Γιωργούδης. Σημειώνοντας ότι «η Κύπρος σήμερα χρειάζεται άμεσες ξένες επενδύσεις», προσθέτει πως «τα κίνητρα που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του τομέα της τεχνολογίας».

Πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τη στρατηγική προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για τον τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο και πώς βλέπετε να επηρεάζει το μέλλον του τόπου;

Η Κύπρος σήμερα χρειάζεται άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς αυτές προσφέρουν κρίσιμη ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη και αντιπροσωπεύουν περαιτέρω έναν σημαντικό χρηματοοικονομικό πόρο, για μια οικονομική ενίσχυση. Τα κίνητρα που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο, αφού πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Κύπρος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να καταστεί παγκόσμιο κέντρο για εταιρείες τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στις εταιρείες τεχνολογίας που επέλεξαν την Κύπρο ως το κέντρο δραστηριοποίησής τους να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επέκταση των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξή τους, αφού στα μέτρα εντάχθηκαν νομοθεσίες και φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση του απαραίτητου ταλέντου που θα τους βοηθήσει στον σκοπό αυτό. Ως TechIsland, κρίνουμε τα μέτρα αυτά ως ικανοποιητικά και θα συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση για την υιοθέτηση κι άλλων μέτρων για επίτευξη του στόχου της προσέλκυσης εταιρειών και ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας.

Πιστεύετε ότι οι πυλώνες που καλύπτονται από την πρόταση είναι επαρκείς για να κάνουμε το πρώτο βήμα προκειμένου η Κύπρος να καταστεί παγκόσμιο κέντρο τεχνολογίας;

Για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η εισαγωγή ενός νέου, αναδυόμενου τομέα, που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου πυλώνα για την οικονομία, είναι τεράστιας σημασίας. Η μετεγκατάσταση και η επέκταση των δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών τεχνολογίας που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι προς αυτή την κατεύθυνση και για να επιτευχθεί αυτό οι πυλώνες που καλύπτονται από την πρόταση κρίνονται ως επαρκείς ως πρώτο βήμα προς τον στόχο αυτό. Ένα από τα κύρια προβλήματα, το οποίο αφορά το διαθέσιμο ταλέντο στην Κύπρο, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, καθώς το χάσμα προσφοράς και ζήτησης για εγχώριο προσωπικό με νέες και προηγμένες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής διευρύνεται ραγδαία και η διευκόλυνση στην πρόσληψη επαγγελματιών του τομέα από τρίτες χώρες κρίνεται ως αναγκαία και βασική. Επιπλέον, τα φορολογικά κίνητρα για τους επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας, σε συνάρτηση με τη δυνατότητα πολιτογράφησης σε 4 χρόνια, δίνουν την ευκαιρία σε εταιρείες να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο για ανάπτυξη των εταιρειών που τους προσλαμβάνουν, αλλά και για ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να επικεντρωθούμε σε κίνητρα για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο;

Ένας σημαντικός αριθμός διεθνών εταιρειών που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, προκειμένου να καλύψουν το κενό δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού στον τομέα της πληροφορικής, μετεγκαθιστούν επαγγελματίες στο νησί οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τοπικού εργατικού δυναμικού που συσχετίζεται και συνεργάζεται με αυτούς. Αυτοί οι μετεγκατασταθέντες επαγγελματίες είναι ζωτικής σημασίας για την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρείας που τους εργοδοτεί, καθώς μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτευχθεί αυτό. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στη διαδικασία παροχής και μεταφοράς της εμπειρογνωμοσύνης τους στο τρέχον εργατικό δυναμικό της εταιρείας αλλά και της Κύπρου γενικώς.

Ποιο ρόλο έπαιξε ο τομέας της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία;

Λόγω της πανδημίας, δύο από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας δέχτηκαν μεγάλα χτυπήματα. Ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε ξένους επενδυτές, και ο τουρισμός, λόγω της κατάστασης με τον COVID-19, ο οποίος επηρεάζει αυτόν τον τομέα διεθνώς.

Αντιθέτως με τους πιο πάνω τομείς, ο τομέας ΤΠΕ στην Κύπρο κατέγραψε συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά το 2020 ίση με 7%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2019, ενώ και κατά το 2021 αναμένεται να καταγράψει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται μια συνεχιζόμενη αύξηση των δραστηριοτήτων εταιρειών τεχνολογίας, ενώ και στην Κύπρο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια συνεχής κάθοδος ξένων εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες επιλέγουν τη χώρα μας ως το κέντρο δραστηριοποίησής τους, κάτι στο οποίο βοήθησε και ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο οποίος απλοποίησε και επίσπευσε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο τομέας αυτός, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι εκ των τομέων της οικονομίας της χώρας που δημιούργησαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας –την ίδια στιγμή που πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν λόγω του κορωνοϊού– και μάλιστα με μισθούς υψηλότερους από τον μέσο μισθό, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στον ρόλο του τομέα ΤΠΕ στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη από την ύφεση που δημιουργήθηκε στη χώρα.

Θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας ο τομέας της τεχνολογίας να καταστεί βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας;

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και αλλάζει συνεχώς τη ζωή μας. Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να γίνει μια παγκόσμια επιχείρηση με ισχύ στην αγορά μέσα σε λίγα χρόνια, μόνο και μόνο επειδή είχε τη σωστή ιδέα την κατάλληλη στιγμή, με άμεσο αντίκτυπο και προσφορά φυσικά και στην οικονομία της χώρας στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η εισαγωγή ενός νέου, αναδυόμενου τομέα, όπως αυτού της τεχνολογίας, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου βασικού πυλώνα για την οικονομία.

Σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη της ΕΕ, αυτή τη στιγμή ο τομέας ΤΠΕ είναι υπεύθυνος για το 15% των ανοικτών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και το ποσοστό αυτό αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αυξηθεί, κάτι που τονίζει τη σημασία και τις προοπτικές του τομέα στο μέλλον.

Ως TechIsland, το όραμά μας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα της πληροφορικής και της καινοτομίας στην Κύπρο, κάτι που θα προκύψει μεταξύ άλλων μέσα από μια σειρά έργων που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών, των επενδυτικών ταμείων και της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η ενδυνάμωση των παραπάνω στοιχείων πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα δημιουργήσει τα απαραίτητα εφόδια για να καταστεί η Κύπρος ένα παγκόσμιο κέντρο για εταιρείες και ταλέντα του τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, κάτι που θα δημιουργήσει έναν νέο πυλώνα της οικονομίας, ο οποίος θα βασίζεται σε γερά και υγιή θεμέλια και θα έχει μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια θα είναι τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία εάν η Κύπρος εξελιχθεί σε τεχνολογικό κέντρο;

Η εδραίωση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη στην κυπριακή οικονομία:

● Η ενίσχυση του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας μπορεί να αποφέρει άμεσες ξένες επενδύσεις στις εταιρείες που το αποτελούν.

● Η ενίσχυση της θέσης της Κύπρου όσον αφορά τα ταλέντα του τομέα της τεχνολογίας και τους απόφοιτους STEM μπορεί να βοηθήσει στην τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου, τόσο σε ό,τι αφορά τις κρατικές διαδικασίες και υπηρεσίες, καθώς και την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, όσο και σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της κοινωνίας γενικώς.

● Η συμβολή στον εμπλουτισμό της δεξαμενής ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα καθόδου εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο για τη δραστηριοποίησή τους, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στο δημοσιονομικό περιβάλλον της χώρας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ