Αλεξία Γιαλλουρίδου: Επικεφαλής ∆ηµ. Σχέσεων, Γραφείου Τύπου & Κοινωνικών ∆ικτύων της Cyta

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ∆Ω ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στους νέους και ειδικά στις νεαρές εργαζόµενες µητέρες, αναφέρει η κ. Αλεξία Γιαλλουρίδου, η οποία σηµειώνει πως, σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας, ένα είναι το ζητούµενο: ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Χρειάζεται χρόνος και συνεχής προσπάθεια για να αλλάξουν αντιλήψεις και πεποιθήσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά και για να σπάσουν στερεότυπα που εδραιώθηκαν µέσα στον χρόνο. Και η πρόοδος δεν έρχεται οµοιόµορφα παντού στον κόσµο. Κάθε χώρα, κάθε κοινωνία έχει τον δικό της ρυθµό προόδου και αλλαγών, στη βάση της δικής της κουλτούρας, εξέλιξης και δεδοµένων.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να αµφιβάλλει για το αυτονόητο. Το ζητούµενο είναι ξεκάθαρο: ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα σε όλους τους τοµείς της ζωής, µαζί και στον επαγγελµατικό, για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να διαφέρουν. Είµαι τυχερή γιατί εργάζοµαι σε έναν οργανισµό του οποίου οι πολιτικές εκτιµώ ότι δεν επιτρέπουν διακρίσεις. Αν και θα έπρεπε, σίγουρα δεν ισχύει παντού το ίδιο. Έχουν γίνει βήµατα, αλλά έχουµε δρόµο µπροστά µας.

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Θα έλεγα ότι ένα είναι το βασικό εµπόδιο. Ο ίδιος ο εαυτός µας. Για κάθε άνθρωπο. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, κάθε γυναίκα να πιστεύει στις δυνάµεις της και ότι καµιά κορυφή δεν συνδέεται µε φύλο. Όλα τα υπόλοιπα, που δεν αµφιβάλλω ότι υπάρχουν, θα τα έβαζα σε δεύτερη µοίρα.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να εµπιστευτεί τον εαυτό της και τα «µπορώ» της, να βάλει στόχους και να δουλέψει για να τους πετύχει. Σε καµιά κοινωνία που θέλει να προοδεύει δεν περισσεύουν οι αληθινοί επαγγελµατίες, ανεξαρτήτως τοµέα, ιεραρχίας και ειδίκευσης.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στο θέµα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πέρα όµως από τα µέτρα που χρειάζονται για τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των ανθρώπων, ξεχωρίζω µία ως πολύ βασική και επείγουσα ανάγκη. Θα ήθελα να δω την έµπρακτη στήριξη της πολιτείας στους νέους και ειδικά στις νεαρές εργαζόµενες µητέρες. Τα δεδοµένα στις σύγχρονες κοινωνίες της Ευρώπης, στην οποία ανήκουµε, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και σίγουρα δεν ενθαρρύνουν τους νέους να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Η δική µας κοινωνία δεν αποτελεί εξαίρεση και αν βάλουµε στην εξίσωση το ότι ζούµε σε µια ηµικατεχόµενη πατρίδα, θα έλεγα ότι πρέπει να δούµε αυτό το θέµα χτες!

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Η γυναίκα που θαυµάζω δεν είναι κάποια γνωστή, διάσηµη ή συγκεκριµένη που θα βρείτε απαραίτητα στα περιοδικά ή στα κοινωνικά δίκτυα. Θαυµάζω πραγµατικά κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της και τους γύρω της, που δίνει µε αξιοπρέπεια τον δικό της καθηµερινό αγώνα και που πετυχαίνει να κρατά ισορροπίες και να διακρίνεται σε όλους τους ρόλους που η ίδια επιλέγει στη ζωή της, σε επαγγελµατικό και προσωπικό επίπεδο. Και µε τα δεδοµένα που ισχύουν σήµερα, µια τέτοια γυναίκα είναι στα δικά µου µάτια µια σύγχρονη ηρωίδα και, ναι, τη θαυµάζω!

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ