ΕΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ - Managing Director της McDonald’sTM Κύπρου

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι αυτός που σε εµπνέει µέσα από τα λόγια και τις πράξεις του, από όποια θέση κι αν βρίσκεται. Κι αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα, υπογραµµίζει η κ. Έλενα Ανδρέου, τονίζοντας ότι γιορτάζει την 8η Μαρτίου κάνοντας µόνο θετικές σκέψεις.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµη στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Προτιµώ να γιορτάζω αυτή την τόσο όµορφη και ξεχωριστή µέρα κάνοντας µόνο θετικές σκέψεις. ∆εν είµαι σίγουρη αν αυτά τα στερεότυπα τροφοδοτούνται ακόµη από απαρχαιωµένες αντιλήψεις προηγούµενων γενεών, αλλά είµαι βέβαιη ότι η κοινωνία µας κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να διασφαλίζει την ισότητα των δύο φύλων.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και έτσι πρέπει να αισθάνεται, τόσο από τον εργοδότη του όσο και από τους συναδέλφους του. Αυτό πράττει και η McDonald’s! ∆ίνει ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους της, αποτελώντας παράδειγµα προς µίµηση.

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Η κορυφή δεν είναι πάντα συνώνυµη µε την επιτυχία και την ευτυχία. Κάθε άνθρωπος που θέλει να φτάσει στην επαγγελµατική του κορυφή θα πρέπει να κάνει προσωπικές θυσίες. Για παράδειγµα, µια προσωπική θυσία που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να φτάσει στην κορυφή είναι ο χρόνος που περνά µε την οικογένειά του. Αυτό όµως είναι επιλογή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

Για να απαντήσω όµως και στο ερώτηµά σας, µια γυναίκα θα συναντήσει εµπόδια µπροστά της αν υπάρχουν απέναντί της οι απαρχαιωµένες αντιλήψεις που ανέφερα προηγουµένως.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να πιστεύει στον εαυτό της, βλέποντας κάθε εµπόδιο σαν µια ευκαιρία για να αναπτύξει πιο πολύ τις δεξιότητές της. Επίσης, να θέτει τους στόχους που την εκφράζουν και να µένει αφοσιωµένη σε αυτούς.

Για εµένα προσωπικά, επιτυχηµένος άνθρωπος είναι αυτός που σε εµπνέει µέσα από τα λόγια και τις πράξεις του, από όποια θέση κι αν βρίσκεται. Κι αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Κάθε µέτρο είναι σηµαντικό να βρίσκεται σε µια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης (προς όφελος των δικαιωµάτων του ανθρώπου). Ας µην περιοριστούµε µόνο στο περιβάλλον της εργασίας, αλλά ας δούµε τον άνθρωπο (γυναίκα/άνδρα) από τη σφαιρική παρουσία του σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Αξίζει και πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και σεβασµό, όπου κι αν βρίσκεται, ανεξαρτήτως φύλου.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

∆εν υπάρχουν ισχυρές και µη ισχυρές προσωπικότητες, αλλά άνθρωποι που σε εµπνέουν… ο καθένας µέσα από τον δικό του ρόλο. Προσωπικά, θαυµάζω τη µητέρα µου και νοσταλγώ τα χρόνια που ήταν µαζί µας. Αποτελεί διαχρονικά την κύρια πηγή έµπνευσής µου και κάποιες στιγµές σκέφτοµαι πόσα περισσότερα θα µπορούσα να µάθω από την ίδια, αν ακόµη ζούσε.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ