Οι νέες επαγγελματίες να αναλάβουν τον έλεγχο της σταδιοδρομίας τους

Να αναλάβουν τον έλεγχο της σταδιοδρομίας τους και να μη θεωρούν ότι το ταλέντο και τα επιτεύγματά τους θα γίνουν αντιληπτά προτρέπει τις νέες επαγγελματίες η Stela Ivancheva.

Της Stela Ivancheva*

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ να αναλάβουν τον έλεγχο της σταδιοδροµίας τους και να µη θεωρούν δεδοµένο ότι το ταλέντο και τα επιτεύγµατά τους θα γίνουν αντιληπτά. Με αυτό το µήνυµα η Stela Ivancheva καταθέτει τις απόψεις της µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Η βιώσιµη αλλαγή απαιτεί χρόνο, καθώς τόσο οι πολιτισµικές νοοτροπίες όσο και οι δοµές της κοινωνίας µεταρρυθµίζονται αργά. Ωστόσο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 100 χρόνια είναι αξιοσηµείωτη. Είµαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουµε να βλέπουµε µεγαλύτερη πρόοδο τα επόµενα χρόνια.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Είχα την τύχη κατά τη διάρκεια της καριέρας µου να εργαστώ σε οργανισµούς που λάµβαναν πολύ σοβαρά υπόψη την ισότητα των φύλων και προσπαθούσαν να προσφέρουν την ίδια µεταχείριση τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούµε να βλέπουµε άνδρες σε διευθυντικές θέσεις πολύ πιο συχνά από ό,τι γυναίκες. Κάτι συµβαίνει στην πορεία, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να µην προχωρούν τόσο όσο οι άνδρες.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Οι γυναίκες συχνά στερούνται της αυτοπεποίθησης που φαίνεται να έχουν οι άνδρες, γεγονός που τις εµποδίζει να προωθήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και να διεκδικήσουν την πρόοδο και την εξέλιξη που τους αναλογεί και τους αξίζει. Κάθε οργανισµός πρέπει να ενθαρρύνει ενεργά τις γυναίκες να είναι αποφασιστικές, προκειµένου να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Η συµβουλή µου προς τις νέες επαγγελµατίες γυναίκες είναι να αναλάβουν τον έλεγχο της σταδιοδροµίας τους και να µη θεωρούν δεδοµένο ότι το ταλέντο και τα επιτεύγµατά τους σίγουρα θα γίνουν αντιληπτά και θα ανταµειφθούν.

Θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα εµπόδια που βρίσκουν στον δρόµο τους και να εργάζονται για να τα ξεπεράσουν συνειδητά και προσεκτικά.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Γενικά πιστεύω ότι το κράτος έχει υιοθετήσει τις σωστές αρχές, αλλά το σηµαντικό είναι να διασφαλιστεί η υλοποίηση των συγκεκριµένων αρχών. Ως παράδειγµα θα αναφέρω την ικανότητα αποτελεσµατικής και έγκαιρης καταπολέµησης των διακρίσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Υπάρχουν τόσες πολλές εκπληκτικές γυναίκες τόσο στην ιστορία όσο και στο παρόν, αλλά το όνοµα της Marie Skłodowska-Curie έρχεται αµέσως στο µυαλό. Ήταν απίστευτα ταλαντούχα και αφοσιωµένη και άφησε το µοναδικό της αποτύπωµα στην επιστήµη σε µια εποχή που οι γυναίκες δεν υπήρχαν καν στον χώρο.

*Partner, Consulting and Business Advisory Services, Baker Tilly

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ